3 gói hỗ trợ

Chương trình VIỆC LÀM TẠI PHÁP

14 ngày thay đổi quyết định . Hỗ trợ THÀNH CÔNG hoặc hoàn trả*

STUDENT  JOB

KHUYẾN KHÍCH

Có thu nhập trong quá trình học . Lương theo giờ

Chỉ áp dụng với sinh viên sẽ hoặc đang ở Pháp

Phí hỗ trợ chỉ từ 2800€ (chưa gồm VAT )

Bảo đảm 100% nhận được việc làm sinh viên ( mảng dịch vụ )*

Hợp đồng lap động được ký và đóng dấu bởi Doanh nghiệp

Phân tích và định hướng nghề nghiệp quốc tế

Hỗ trợ xây dựng hồ sơ năng lực CV và Cover Letter
Định hướng chọn chuyên môn công việc phù hợp

Chương trình học tiếng bổ sung - Thời lượng 1 tuần
Chuyển hồ sơ ứng viên trực tiếp đến các doanh nghiệp
Luyện phỏng vấn cho kỳ phỏng vấn tuyển dụng

Xếp lịch phỏng vấn với mỗi doanh nghiệp ( tối đa 5 )

Hỗ trợ các thủ tục hành chính, đăng ký thuế thu nhập cá nhân
Cung cấp thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính

EGE hỗ trợ tư vấn 5/7ngày trong thời gian chuẩn bị tại Pháp

Chứng chỉ xác nhận kinh nghiệm quốc tế do EGE cấp**

Thư tiến cử do EGE cấp**

---- Được giảm 20% mức học phí kể từ 20h học trở lên

Học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh với người bản ngữ qua Skype: 12€/giờ

(*)  Thông tin chi tiết về mã nghành  sẽ cung cấp trong bộ hồ so kế hoạch tìm việc

(**) Ap dụng khi sinh viên đã hoàn tất xong  chương trình

ENTRY-LEVEL  JOB

Ra trường có việc làm. Lương căn bản 1500€/tháng

Chỉ áp dụng với đối tượng đã tốt nghiệp ở Pháp

Phí hỗ trợ chỉ từ 4200€ (chưa gồm VAT )

Bảo đảm 100% nhận được việc làm trong mã nghành học*

Hợp đồng lap động được ký và đóng dấu bởi Doanh nghiệp

Phân tích và định hướng nghề nghiệp quốc tế

Hỗ trợ xây dựng hồ sơ năng lực CV và Cover Letter
Định hướng chọn chuyên môn công việc phù hợp

Chương trình học tiếng bổ sung - Thời lượng 1 tuần
Chuyển hồ sơ ứng viên trực tiếp đến các doanh nghiệp
Luyện phỏng vấn cho kỳ phỏng vấn tuyển dụng

Xếp lịch phỏng vấn với mỗi doanh nghiệp ( tối đa 5 )

Hỗ trợ các thủ tục hành chính, đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Hỗ trợ thủ tục xin thẻ lưu trú làm việc - 1 năm, được gia hạn 
Cung cấp thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính

EGE hỗ trợ tư vấn 5/7ngày trong thời gian chuẩn bị tại Pháp

Chứng chỉ xác nhận kinh nghiệm quốc tế do EGE cấp**

Thư tiến cử do EGE cấp**

---- Được giảm 20% mức phí khi chọn thêm các hỗ trợ bổ sung sau :

Dịch vụ Visa thăm thân dài hạn ( vợ-chồng-con-bố mẹ) . Xin báo giá tại đây

(*)  Thông tin chi tiết về mã nghành  sẽ cung cấp trong bộ hồ so kế hoạch tìm việc

(**) Ap dụng khi sinh viên đã hoàn tất xong  chương trình

BUSINESS CREATION

Doanh nghiệp Pháp . Thương hiệu Pháp

Chỉ áp dụng với đối tượng sẽ hoặc đang ở Pháp

Chi phí hỗ trợ từ 25000 € (chưa gồm VAT )

Bảo đảm 100% Doanh nghiệp được thành lập tại Pháp*

Cấp giấy phép kinh doanh bởi Cơ quan chức năng Pháp

Phân tích và định hướng mã nghành kinh doanh tiềm năng

Chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp - 5 ngày

Hỗ trợ xây dựng hồ sơ Business Plan - 1 bộ
Hỗ trợ tìm và thuê văn phòng làm trụ sở - 1 vị trí

Hỗ trợ phương pháp tuyển dụng hiệu quả theo luật lao động Pháp
Hỗ trợ các thủ tục hành chính, đăng ký thuế doanh nghiệp

Hỗ trợ các thủ tục hành chính, đăng ký thuế thu nhập cá nhân
Hỗ trợ các thủ tục mở tài khoản ngân hàng công ty - 1 tài khoản
Dịch vụ hỗ trợ kế toán hàng quý và báo cáo tài chính năm-1 năm**
Hỗ trợ lập hồ sơ xin miễn giảm thuế - 1 năm đầu tiên

Hỗ trợ thủ tục xin thẻ lưu trú kinh doanh - 1 năm, được gia hạn 
Cung cấp thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính

EGE hỗ trợ tư vấn 5/7ngày trong thời gian 6 tháng

---- Được giảm 20% mức phí khi chọn thêm các hỗ trợ bổ sung sau :

Dịch vụ Visa thăm thân dài hạn ( vợ-chồng-con-bố mẹ) . Xin báo giá tại đây

(*)  Vốn  chủ sở hữu tối thiểu 5.000€

(**) Do chuyên gia kế toán tài chính thực hiện dịch vụ này