EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0

AMBASSADORS LIST

 
 
 

XEM THEO CẤP BẬC

ĐẠI SỨ LEVEL

ĐẠI DIỆN LEVEL

ỦY QUYỀN LEVEL

PHẢN HỒI CỦA BẠN

 

SINH VIÊN CẦN ĐỌC HIỂU THÊM

  1. GIÁ TRỊ CỦA ĐẠI SỨ EGE

  2. VAI TRÒ & NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA ĐẠI SỨ EGE

  3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN​ CỦA ĐẠI SỨ EGE

 
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0