GIỚI THIỆU CHUNG

 

EUROASIA GLOBAL EDUCATION Ltd., công ty được thành lập theo luật Cộng hòa Pháp, có trụ sở đăng ký tại số 21 Đại lộ Le Corbusier, 59800-Lille-Pháp, giấy phép kinh doanh được cấp bởi Cơ quan đăng ký Thương mại RCS Lille Métropole -Pháp dưới số  752.910.521.000.18 (sau đây gọi là "EGE").

EGE VIETNAM là thương hiệu của EUROASIA GLOBAL EDUCATION, áp dụng đối với các thông tin, tài liệu, sản phẩm chương trình cũng như tất cả các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khác dành cho đối tượng có quốc tịch Việt nam đang sống trong phạm vi quốc gia Việt nam hoặc đang tại những quốc gia khác.

EGE FRANCE là thương hiệu của EUROASIA GLOBAL EDUCATION, áp dụng đối với các thông tin, tài liệu, sản phẩm chương trình cũng như tất cả các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khác dành cho đối tượng có quốc tịch Pháp hoặc là công dân thuộc khối Châu Âu đang sống trong phạm vi quốc gia Pháp.

EGE INTERNATIONAL là thương hiệu của EUROASIA GLOBAL EDUCATION, áp dụng đối với các thông tin, tài liệu, sản phẩm chương trình cũng như tất cả các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khác dành cho tất cả những mọi đối tượng ngoại trừ công dân thuộc khối Châu Âu và công dân Việt nam.

 

CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUNG

 

Đối tượng sử dụng , đăng ký hoặc mua các chương trình/dịch vụ dưới thương hiệu EGE hoặc EGE VIETNAM thông qua trang website : www.ege-vietnam.com , www.ege-france.com, hoặc những tổ chức và cá nhân đại diện hoặc phân phối các sản phẩm của EGE ; đồng nghĩa với việc chấp thuận toàn bộ Điều kiện sử dụng dịch vụ chung của EGE và chấp thuận vô điều kiện các điều khoản bổ sung văn bản này khi được điều chỉnh. Ngoài ra, đối với một số chương trình/dịch vụ sẽ áp dụng thêm :

 1. Các Điều kiện khung chương trình đối với Thực tập quốc tế, Du học quốc tế, Du học hè, Trao đổi văn hóa và ngôn ngữ quốc tế Aupair, Việc làm quốc tế đều có giá trị đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đăng ký sử dụng dich vụ hỗ trợ của EGE từ 01/10/2017 đến  30/09/2018.

 2. Các Điều kiện đặc biệt đối với các chương trình Du lịch quốc tế và các Dịch vụ cộng thêm khác như Nhà ở, Visa, Đón sân bay, Soạn thảo, Dịch thuật…vv.

Điều kiện sử dụng dịch vụ chung được soạn thảo bằng tiếng Việt là văn bản được trích đoạn và điều chỉnh để phù hợp với đối tượng là công dân Việt nam.

Điều kiện sử dụng dịch vụ chung EGE được đính chính, điều chỉnh và bổ sung mỗi năm một lần vào ngày một (01) tháng mười (10) hàng năm. Phiên bản điều chỉnh mới thay cho phiên bản cũ.

 

PHÂN LOẠI DỊCH VỤ HỖ TRỢ EGE

 

Các dịch vụ hỗ trợ của EGE được chia ra hai (02) loại chính :

Chương trình ( hoặc chương trình chính) : là thuật ngữ nói về những chương trình sau đây : Chương trình thực tập quốc tế, Chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ aupair, Chương trình du học hệ Dự bị/Cao đẳng/Đại học/Thạc sĩ, Chương trình du học hè, Chương trình việc làm thêm, Chương trình du lịch

 1. Chương trình thực tập quốc tế chỉ áp dụng đối với các bạn đang là sinh viên,  có nhu cầu thực hiện quá trình học việc ngắn hoặc dài hạn trong một doanh nghiệp ở nước ngoài. Thời gian bắt đầu thực tập thường dựa theo lịch học bắt buộc bởi trường đại học mà hiện sinh viên đang học. Văn bản pháp lý được áp dụng cho chương trình này được gọi là « Hợp đồng thực tập » thường được ký kết bởi : sinh viên – doanh nghiệp – trường sinh viên đang học

 2. Chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ aupair áp dụng đối với các bạn đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp và từ 18 đến 28 tuổi. Chương trình này hoàn toàn ưu tiên cho các bạn nữ. Thời gian chương trình thường kéo dài một (01) năm trong môi trường sống cùng một gia đình bản xứ. Thời gian bắt đầu chương trình thường dựa theo lịch bảo lãnh của gia đình bản xứ. Văn bản pháp lý được áp dụng cho chương trình này được gọi là « Thỏa thuận aupair », được ký kết bởi : sinh viên – gia đình bảo lãnh – phòng quản lý lao động và đào tạo của quốc gia đón tiếp

 3. Chương trình du học hệ Dự bị/Cao đẳng/Đại học/Thạc sĩ áp dụng đối với các bạn đang là sinh viên, đã tốt nghiệp hoặc đã đi làm. Đa số các chương trình đào tạo không giới hạn độ tuổi. Thời gian bắt đầu chương trình đào tạo tập trung vào tháng 9, tháng 2 hàng năm theo lịch của từng trường đại học. Văn bản chính thức được áp dụng cho chương trình này được gọi là « Thư mời nhập học », do Trường đại học cấp cho sinh viên được trúng tuyển. ( xem lịch học )

 4. Chương trình du học hè còn được gọi là Chương trình đào tạo ngắn hạn, áp dụng đối với học sinh và sinh viên. Đối với chương trình áp dụng cho các học sinh từ 13-17 tuổi, bắt buộc phải có văn bản đồng thuận của phụ huynh. Thời gian chương trình kéo dài từ 1 tuần đến 8 tuần. Thời gian bắt đầu chương trình đào tạo tập trung vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 hàng năm theo lịch của từng chương trình cụ thể.  Văn bản chính thức được áp dụng cho chương trình này được gọi là « Thư mời nhập học », do Trường đón tiếp cấp cho sinh viên được  trúng tuyển.

 5. Chương trình việc làm thêm áp dụng đối với  các đối tượng đã có thẻ lưu trú và được quyền làm việc tại quốc gia đón tiếp. Đối với sinh viên quốc tịch Việt nam, đây là chương trình đính kèm với các chương trình chính khác hoặc các dịch vụ cộng thêm khác. Thời gian chương trình kéo dài từ 4 tháng đến 12 tháng. Thời gian bắt đầu chương trình tập trung từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm. Văn bản pháp lý được áp dụng cho chương trình này được gọi là « Hợp đồng lao động ngắn hạn », được ký kết bởi : người lao động – doanh nghiệp

 6. Chương trình du lịch áp dụng đối với  các đối tượng đã có visa hoặc thẻ lưu trú và được quyền đi lại trong những quốc gia đón tiếp. Đối với sinh viên quốc tịch Việt nam, đây là chương trình đính kèm với các chương trình chính khác hoặc các dịch vụ cộng thêm khác. Thời gian và ngày bắt đầu chương trình tùy theo lịch của mỗi chương trình . EGE là đại diện phân phối  các chương trình du lịch của những tổ chức du lịch đối tác ; các lịch trình, dịch vụ và chất lượng tour do nhà cung cấp tour quản lý trực tiếp

 

Dịch vụ hỗ trợ cộng thêm ( có thể gọi Dịch vụ/Hỗ trợ khác) : là thuật ngữ nói về những dịch vụ bổ sung, nằm ngoài chương trình chính. Hỗ trợ cộng thêm này có thể được đính kèm hoặc tách rời với chương trình chính theo yêu cầu đăng ký của từng sinh viên. Các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến : dịch vụ visa, tìm nhà ở, đón tiếp sân bay, đăng ký bảo hiểm, thủ tục hành chính du học, thiết kế soạn thảo hồ sơ năng lực , dịch thuật…và nhiều dịch vụ bổ sung khác. Bốn (04) hỗ trợ cộng thêm thường mang tính tất yếu trong mỗi kế hoạch đi nước ngoài :

 1. Dịch vụ Visa : là những hỗ trợ EGE cung cấp cho sinh viên nhằm mục đích giúp sinh viên chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục xin thị thực một cách đầy đủ và chuẩn mực dựa theo phạm vi năng lực chuyên môn của EGE. Loại dịch vụ này không hàm nghĩa hoặc đồng nghĩa với sự ảnh hưởng hay sự thay thế quyết định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ thị thực. Dịch vụ này thường kết thúc tại thời điểm sinh viên nhận được quyết định về việc cấp thị thực của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia mà sinh viên muốn lưu trú.

 2. Dịch vụ tìm nhà ở : là những hỗ trợ EGE cung cấp cho sinh viên nhằm mục đích giúp sinh viên tìm nơi lưu trú cần thiết cho một phần hay toàn bộ quá trình lưu trú của sinh viên khi ở nước ngoài. Dịch vụ tìm nhà ở có hai (02) loại : (a) Tìm nhà tự do theo đơn yêu cầu của sinh viên (b) Đăng ký thuê nhà trong hệ thống các nhà cung cấp nhà ở nằm trong hệ thống đối tác của EGE. Dịch vụ thường kết thúc tại thời điểm sinh viên nhận được hợp đồng hoặc các chứng nhận nhà ở liên quan được cấp bởi bên cho thuê.

 3. Dịch vụ Đón sân bay : là những hỗ trợ EGE cung cấp cho sinh viên nhằm mục đích giúp sinh viên đến chỗ lưu trú của mình tại nước ngoài một cách thuận lợi và an toàn. Loại dịch vụ này được cung cấp trực tiếp bởi những công ty vận chuyển nội địa nằm trong hệ thống đối tác của EGE. Thông thường, dịch vụ này không bao gồm các chi phí dịch vụ vận chuyển từ sân bay sang các thành phố khác. Dịch vụ này thường kết thúc tại thời điểm sinh viên nhận được dịch vụ tại sân bay.

 4. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm : là những hỗ trợ EGE cung cấp cho sinh viên nhằm mục đích giúp sinh viên chọn và đăng ký loại bảo hiểm tương thích với mục đích chuyến đi. Dịch vụ bảo hiểm do công ty bảo hiểm cung cấp. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm thường kết thúc tại thời điểm sinh viên nhận được Giấy xác nhận bảo hiểm và mã số bảo hiểm từ công ty bảo hiểm đối tác của EGE.

 

ĐỊNH NGHĨA

 

Sinh viên : là đối tượng đăng ký tham giam chương trình hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ của EGE, tên gọi này áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ từ miễn phí đến gói dịch vụ hoàn chính cũng như áp dụng cho các dịch vụ cộng thêm theo yêu cầu (có thể gọi là Ứng viên - Đối tượng tham gia chương trình - Khách hàng – Bên sử dụng dịch vụ -  Thực tập sinh – Aupair – Sinh viên aupair…).

Trường Đai học : là các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ Châu Âu áp dụng đối với bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ  và một số trường cũng cung cấp chương trình đào tạo hệ Tiến sĩ. EGE đại diện chính thức chủ yếu cho các trường đại học quốc tế và tư lập tại Pháp. Các trường đại học này có chức năng đào tạo và cấp bằng cấp có giá trị thừa nhận của Bộ giáo dục và đào tạo Pháp. ( có thể gọi là : Trường tại Pháp – Trường đón tiếp )

Doanh nghiệp đón tiếp : là tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ để hoạt động kinh doanh dựa theo quy định của quốc gia cấp phép. Doanh nghiệp đón tiếp là một tổ chức hoàn toàn độc lập với EGE về mặt pháp lý và hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc nào về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, chính sách điều hành quản lý…vv với EGE. Doanh nghiệp đón tiếp là khách hàng hoặc đối tác của EGE. Các doanh nghiệp thường  đón tiếp các thực tập sinh Việt nam thường là các doanh nghiệp có mô hình vừa và nhỏ hoặc start-up.

Gia đình bảo lãnh : là công dân của quốc gia đón tiếp và là những người thỏa mãn những điều kiện cần thiết (tài chính, nhà ở, giấy tờ…) để có quyền đón tiếp các sinh viên aupair nước ngoài và có ít nhất một (01) đứa con nằm trong độ tuổi từ 3 đến 12 tuổi .  Những gia đình đón tiếp có thể bao gồm cha mẹ và con cái hay chỉ có cha hoặc mẹ và con cái. Gia đình bão lãnh là khách hàng của EGE. Các gia đình bão lãnh thường có nghề nghiệp độc lập với mức thu nhập cao ( như  chủ doanh nghiệp, luật sư, giám đốc…). Cũng có thể gọi là gia đình bản xứ , gia đình đón tiếp

Quốc gia đón tiếp : là điểm đến liên quan đến chương trình mà sinh viên lựa chọn đăng ký.

Trường của sinh viên: là các trường cao đẳng/đại học mà sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp tại Việt nam.

Độ tuổi : Tât cả các chương trình của EGE áp dụng đối với đối tượng trên 18 tuổi, ngoại trừ chương trình Du học hè 13-17 tuổi tại Nice và Biarritz, Pháp. Có một số chương trình EGE có giới hạn độ tuổi tối đa, thông thường là các chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ quốc tế au pair.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 

Đăng ký sơ tuyển

 

Sau khi đọc hiểu kỹ các điều kiện cụ thể liên quan đến chương trình chính, các dịch vụ cộng thêm và quốc gia đón tiếp, sinh viên cần: 

 1. Điền đầy đủ thông tin, ký và nộp hồ sơ đăng ký cho EGE – Đăng ký

 2. Chọn ngày phỏng vấn sơ tuyển và tư vấn với chuyên viên EGE tại Pháp – Đặt hẹn

Mức lệ phí đăng ký sơ tuyển là hoàn toàn miễn phí. EGE cung cấp kết quả sơ tuyển trong thời gian từ 3 -7 ngày làm việc bằng một văn bản Thư chấp nhận/từ chối tham gia chương trình

Đối với sinh viên Việt nam, thủ tục đăng ký phải được thực hiện trực tiếp trên trang web của EGE https://www.ege-vietnam.com/apply . Thủ tục đăng ký cũng có thể được hướng dẫn thực hiện tại văn phòng của các tổ chức đại diện của EGE tại Việt nam hoặc cũng có thể thông qua điện thoại, email bởi những đại sứ thương hiệu EGE. Xem danh sách

 

EGE có quyền từ chối mà không phát sinh bất kỳ trách nhiệm liên quan nào đối với trường hợp sinh viên không cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký ; đối với hồ sơ đăng ký có thể tạo khó khăn cho việc áp dụng các điều khoản của nội dung chương trình được yêu cầu hoặc hồ sơ có những thông tin biểu hiện tính ảnh hưởng tiêu cực cho công tác tổ chức chương trình, dịch vụ của EGE.

Thủ tục sơ tuyển là không bắt buộc  đối với các dịch vụ cộng thêm, do đó sinh viên có thể làm thủ tục đăng ký dịch vụ chính thức và thanh toán trực tiếp.

 

Đăng ký chính thức

 

Đối với các Chương trình chính

 

Sau sinh viên nhận được « Thư chấp nhận tham gia chương trình EGE » và đã đọc hiểu kỹ Điều kiện sử dụng dịch vụ chung EGE, các Điều kiện đặc biệt, sinh viên bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký chính thức ba (03) bước sau:

 1. Điền đầy đủ thông tin, ký và nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho EGE – Hồ sơ hoàn chỉnh

 2. Ký hợp đồng dịch vụ và gởi cho EGE ( Văn bản hợp đồng cung cấp cùng Thư chấp nhận EGE)

 3. Thanh toán lần một (01) – Xem chi tiết thủ tục thanh toán

Trong trường hợp giả định, nếu thời điểm sinh viên thực hiện thủ tục đăng ký chính thức trễ hơn thời gian quy định của khung chương trình, sinh viên phải đóng toàn bộ phí chương trình và loại phí cấp tốc « Express » sẽ được áp dụng bổ sung tùy theo từng chương trình (x.t Các loại phí bổ sung)

Thủ tục đăng ký chính thức chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi sinh viên đã hoàn tất ba (03) bước này. EGE bắt đầu mở hồ sơ và thực hiện các dịch vụ cam kết sau 14 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán lần một (01). Dựa theo quy định của Bộ Luật Tiêu Dùng, thời gian mười bốn (14) ngày cho phép sinh viên được quyền thay đổi nội dung dịch vụ hoặc hủy hợp đồng dịch vụ với bất kỳ lý do gì (x.t Điều kiện hủy và hoàn trả). Sinh viên được quyền từ chối hoặc rút ngắn thời gian này bằng cách gởi đến EGE đơn yêu cầu mở hồ sơ.

 

Đối với các Dịch vụ hỗ trợ cộng thêm

 

Nội dung của các dịch vụ cộng thêm đã được nêu rõ trong từng mục giới thiệu dịch vụ, để sử dụng các loại dịch vụ hỗ trợ này sinh viên cần thưc hiện :

 1. Điền đầy đủ thông tin, ký và nộp phiếu đăng ký dịch vụ cho EGE – Phiếu đăng ký

 2. Thanh toán toàn bộ phí dịch vụ – Xem chi tiết biểu phí

Thủ tục đăng ký dịch vụ có hiệu lực khi và chỉ khi sinh viên đã hoàn tất thủ tục thanh toán này. EGE bắt đầu mở hồ sơ và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cam kết ngay lập tức tại thời điểm thủ tục thanh toán được hoàn tất.

Việc thực hiện thủ tục thanh toán lệ phí chương trình chính hoặc/và phí dịch vụ hỗ trợ cộng thêm đồng nghĩa với việc sinh viên đã đọc hiểu và chấp nhận áp dụng Điều kiện sử dụng dịch vụ chung EGE và Điều kiện đặc biệt của chương trình hoặc dịch vụ đã đăng ký.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Thủ tục lưu trú

Để thực hiện các chương trình  quốc tế, sinh viên phải sở hữu giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu cá nhân hợp lệ và còn giá trị ít nhất mười lăm (15) tháng sau khi hoàn tất thời lượng chương trình liên quan.

Tất cả các sinh viên tham gia chương trình của EGE bắt buộc bổ sung thêm loại giấy tờ quan trọng : Lý lịch tư pháp số 2, được cấp bởi phòng tư pháp quận/thành phố mà sinh viên đang cư trú.

Đối với quốc tịch Việt nam, sinh viên cần phải có thị thực (visa) để được nhập cảnh vào các quốc gia sau : Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật bản. Sinh viên cần thị thực vào Thái Lan cho chương trình kéo dài hơn 60 ngày.

Thông tin nhập cảnh được xác định bằng một Hệ thống Visa điện tử sinh trắc của Pháp (French VISABIO biometric database) sẽ được thu thập để cho phép sinh viên được nhập cảnh vào Pháp.

Thời hạn xin cấp thị thực thay đổi theo mỗi quốc gia, thường dao động từ mười (10) đến mười sáu (16) tuần.

EGE và những tổ chức đón tiếp liên quan sẽ gởi các tài liệu cần thiết để bổ sung vào hồ sơ thị thực cho sinh viên chỉ sau khi nhận thanh toán đầy đủ các khoản phí chương trình, phí dịch vụ cộng thêm và học phí nếu có trong phạm vi giới hạn của mỗi chương trình, mỗi gói hỗ trợ hay dịch vụ mà sinh viên đăng ký.

Việc bị từ chối cấp thị thực, không có thị thực, mất thị thực hoặc yêu cầu bổ sung thêm bất kỳ tài liệu hành chính cần thiết cho hồ sơ xin thị thực hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền của quốc gia đón tiếp. Ngoài ra, cũng như quyết định của sinh viên đối với trường hợp tự chuẩn bị hồ sơ visa). Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối thị thực, EGE không có trách nhiệm hoàn trả cho sinh viên toàn bộ các khoản phí chương trình, dịch vụ đã đóng cho EGE ; ngoại trừ một số Gói hỗ trợ hoặc dịch vụ đặc biệt của EGE. (x.t  ("Rút, hủy, hoàn tiền")

Các nội dung liên quan đến thủ tục lưu trú được thể hiện trên trang web của EGE và những tài liệu hướng dẫn liên quan đến thủ tục này chỉ nhằm mang tính thông tin tổng quát cho sinh viên. Sinh viên có trách nhiệm tham khảo, đọc hiểu các tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính xin thị thực trên trang web chính thức hoặc tại văn phòng thông tin của Lãnh sự/Đại sứ quán của quốc gia đón tiếp.

Thủ tục lưu trú đặc biệt

 

Đối với chương trình thực tập tại Pháp và trao đổi văn hóa aupair tại Pháp bắt buộc phải có sự đồng thuận và ký duyệt hợp đồng thực tập/ thỏa thuận Aupair bởi tổ chức chính phủ Pháp DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) - gọi tắt là Phòng lao động và đào tạo - trước khi sinh viên lập hồ sơ xin thị thực. Việc đồng thuận hoặc từ chối phê duyệt các hợp đồng liên quan hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng này. Thời gian DIRECCTE xét duyệt hồ sơ thường dao động từ bốn(4) tuần đến mười hai (12) tuần. Trong trường DIRECCTE từ chối ký duyệt hồ sơ, EGE không có trách nhiệm hoàn trả cho sinh viên toàn bộ các khoản phí chương trình, dịch vụ đã đóng cho EGE ; ngoại trừ một số Gói hỗ trợ hoặc dịch vụ đặc biệt của EGE. (x.t  ("Rút, hủy, hoàn tiền") . Tham khảo thông tin chi tiết trên www.direccte.gouv.fr

Đối với chương trình thực tập tại Anh: sinh viên bắt buộc phải có Chứng nhận bảo lãnh (Certificate of sponsorship)  của một tổ chức được ủy quyền bởi chính phủ Anh trước khi sinh viên lập hồ sơ xin thị thực. Việc đồng thuận hoặc từ chối cấp Chứng nhận bảo lãnh hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền nêu trên. Thời gian cơ quan này xét duyệt hồ sơ thường dao động từ tám(8) tuần đến mười sáu(16) tuần. Trong trường hợp tổ chức này từ chối cấp chứng nhận bảo lãnh, EGE không có trách nhiệm hoàn trả cho sinh viên toàn bộ các khoản phí chương trình, dịch vụ đã đóng cho EGE, ngoại trừ một số Gói hỗ trợ hoặc dịch vụ đặc biệt của EGE. (x.t  ("Rút, hủy, hoàn tiền") Tham khảo thông tin chi tiết trên www.gov.uk

 

THỦ TỤC Y TẾ - SỨC KHỎE – AN TOÀN – TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

 

Y tế - Sức khỏe

 

Khi quyết định tham gia chương trình của EGE, sinh viên xác nhận bản thân có tình trạng sức khoẻ đủ tốt để thực hiện chương trình và phù hợp với tất cả hoạt động, đi lại, du lịch, đời sống hàng ngày cũng như các nhiệm vụ liên quan đến chương trình trong toàn bộ thời gian lưu trú ở nước ngoài.

Tất cả các sinh viên bắt buộc cung cấp Giấy chứng nhận sức khỏe/ giấy khám bác sĩ xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chương trình ở nước ngoài. Giấy xác nhận sức khỏe phải còn hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày khởi hành.Sinh viên có trách nhiệm nộp giầy tờ này cho EGE trước ngày khởi hành để bắt đầu tham gia chương trình.

Tại thời điểm đăng ký và trước khi làm thủ tục thanh toán, sinh viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho EGE về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khoẻ như theo dõi điều trị y tế, dị ứng, tàn tật . Cũng tại thời điểm này, EGE giữ quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối thủ tục đăng ký chính thức của sinh viên.

Trước khi sinh viên thực hiện thủ tục thanh toán, EGE không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào trong cho việc từ chối hồ sơ đăng ký của sinh viên. Sau khi sinh viên thực hiện thủ tục thanh toán, EGE hoàn toàn được quyền từ chối cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ rang buộc nào về việc hoàn trả cho sinh viên các khoản phí đã đóng trong trường hợp liên quan đến tình trạng thiếu sức khỏe của sinh viên đã được xác định trước thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký chính thức với EGE.

 

Bảo hiểm

Sinh viên có trách nhiệm mua bảo hiểm gồm các phân mục y tế-tai nạn-hồi hương-trách nhiệm dân sự trước khi khởi hành. Toàn bộ thời gian sống ở nước ngoài kể từ ngày lên máy bay bắt buộc phải được bảo hiểm. Đối với một số hoạt động thể thao hoặc du lịch có độ rủi ro cao, sinh viên bắt buộc phải mua thêm một số bảo hiểm bổ sung phù hợp với các hoạt động này. Sinh viên có trách nhiệm cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm quốc tế cho EGE trước khi khởi hành. EGE và các tổ chức đối tác hay các tổ chức đón tiếp được toàn quyền từ chối cho phép sinh viên bắt đầu thực hiện chương trình, hoạt động ngoại khóa, du lịch hay các khóa học cũng như các thủ tục xin thị thực khi sinh viên không có bảo hiểm.

Trong một số trường hợp EGE có thông tin dữ liệu liên quan đến việc sinh viên đang ở trong tình trạng sức khỏe không cho phép để tiếp tục thực hiện chương trình ở nước ngoài, EGE được quyền yêu cầu sinh viên hồi hương và hiển nhiên là toàn bộ chi phí cần thiết để EGE thực hiện thủ tục hồi hương cho sinh viên sẽ do sinh viên, do phụ huynh hoặc do bảo hiểm của sinh viên chi trả.

Trong mọi trường hợp, EGE không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sức khỏe của sinh viên trước, trong và sau khi thực hiện chương trình; đồng thời EGE không giữ bất kỳ cam kết nào liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ bảo hiểm, chi trả hay tạm ứng nguồn tài chính cho các khoản cần chi trả viện phí, hồi hương hoặc bồi thường cho các đương sự liên quan đến các  tai nạn do sinh viên gây ra.

 

Trách nhiệm dân sự

Sinh viên có trách nhiệm tìm hiểu, tôn trọng và tuân thủ luật pháp của quốc gia đón tiếp. Sinh viên ý thức được trách nhiệm của một công dân nước ngoài đối với các quy định về nhập cư của quốc gia này. Ngoài ra, sinh viên có trách nhiệm tôn trọng các nguyên tắc văn hóa ứng xử, tập tục văn hóa, truyền thống của quốc gia đón tiếp.

Tất cả các chương trình, dịch vụ cung cấp bởi EGE chỉ mang tính thuần túy trao đổi giáo dục, trao đổi văn hóa và phát triển ngôn ngữ, do đó khi sinh viên sử dụng dịch vụ thông qua EGE cam kết về việc không tham gia hay thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến biểu tình, chống đối chính trị và tôn giáo của quốc gia đón tiếp.

Sinh viên tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trực tiếp đối với pháp luật của quốc gia đón tiếp. Đồng thời, sinh viên có trách nhiệm khai báo với cơ quan chức năng Việt nam đại diện tại quốc gia đón tiếp như Đại sự quán Việt nam về thời gian lưu trú của mình.

Trong mọi trường hợp, EGE hoàn toàn không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thực thi trách nhiệm dân sự của sinh viên trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ của EGE.

 

NGƯNG CẤP DỊCH VỤ

 

Trong trường hợp sinh viên có hành vi sai trái hoặc có những biểu hiện tâm lý bất thường hoặc có hành vi nổi loạn bất nguyên tắc, tùy theo mức độ EGE có quyền thực hiện quy trình cảnh báo đến việc gởi sinh viên về nước ngay lập tức. Mọi chi phí cần thiết để EGE thực hiện thủ tục này sẽ do sinh viên hoặc người đại diện theo pháp luật của sinh viên cam kết thanh toán cho EGE trước khi sinh viên hồi hương (bao gồm chi phí hồi hương, hồ sơ và dịch vụ pháp lý…vvv).

Trong trường hợp sinh viên có hành vi sai trái nghiêm trọng được đánh giá dựa theo các Nguyên tắc chất lượng sinh viên EGE và các thỏa thuận/hợp đồng của tổ chức đón tiếp mà sinh viên đã ký kết trước khi tham gia chương trình ; EGE và tổ chức đón tiếp bắt buộc lập hồ sơ hủy quyền bảo lãnh đối với thị thực sinh viên và hồ sơ này sẽ được gởi ngay lập tức đến Cơ quan quản lý nhập cư, Lãnh sự/Đại sứ quán và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác có liên quan.

Quy trình xử lý đối với các vi phạm nặng cũng sẽ được áp dụng đối với các trường hợp sinh viên đã nhận được tối đa ba (03) thư cảnh báo từ EGE hoặc từ tổ chức đón tiếp. Trong trường hợp bị loại khỏi chương trình và ngưng cung cấp dịch vụ/chương trình, EGE không có trách nhiệm thực hiện bất kỳ khoản bồi thường, hoàn trả nào đối với sinh viên.

 

TRỄ – VẮNG MẶT

 

Đối với chương trình học, đào tạo: Trong trường hợp sinh viên khởi hành trễ so với lịch học hoặc vắng mặt một phần hay toàn bộ khóa học mà sinh viên đã đăng ký; sinh viên sẽ không nhận được bất kỳ hoàn trả học phí của Trường đón tiếp. Thời gian vắng mặt của sinh viên không cho phép sinh viên thay thế bằng một khóa khác hoặc tham gia vào một khóa đào tạo tương đương. Trong trường hợp giả sử, trường đồng ý đề nghị một chương trình thay thế hoặc bổ sung, sinh viên có trách nhiệm thanh toán những khoản học phí, lệ phí phát sinh tương ứng với chương trình yêu cầu của nhà trường. Sinh viên có trách nhiệm tự liên lạc trực tiếp với giáo viên hoặc đại diện trường để thực hiện mọi thủ tục liên quan đến lịch học, đổi lịch, vắng mặt…kể từ ngày khóa học bắt đầu.

 

Đối với chương trình Thực tập, Làm việc, Aupair:  sinh viên bắt đầu chương trình trễ hơn ngày đã được thống nhất trong hợp đồng thực tập/làm việc sẽ là cơ sở để doanh nghiệp hủy hợp đồng đón tiếp hoặc tái tổ chức lịch làm việc dựa theo lịch mới của doanh nghiệp/gia đình đón tiếp. Trong quá trình thực hiện chương trình, sự vắng mặt hoặc đi làm trể không đúng quy định cũng sẽ là cơ sở để doanh nghiệp/gia đình bão lãnh chấm dứt hợp đồng đón tiếp.

 

Đối với chương trình du lịch: Sự vắng mặt hoặc khởi hành trễ của sinh viên được đánh giá đồng nghĩa với việc sinh viên đơn yêu cầu hủy chương trình, dịch vụ một cách tự động.

EGE không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào cũng như không thực hiện bất kỳ can thiệp nào trong mọi trường hợp như bắt đầu trễ, đi trễ, vắng mặt của sinh viên trong quá trình thực hiện chương trình cũng như các hệ lụy liên quan đến các hành vi này. Mọi yêu cầu cho các hỗ trợ can thiệp hay xử lý cung cấp bởi EGE, sinh viên phải chi trả một khoản phí quản lý phát sinh ; tuy nhiên ; EGE giữ toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan này.

 

CAM KẾT BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ

 

Sinh viên tham gia các chương trình chính của EGE đồng ý tôn trọng và chấp nhận thực hiện các điều khoản « Cam kết bảo đảm tiến độ EGE ». Các điều khoản này nhằm tối ưu hóa tỉ lệ thành công các chương trình, tạo sự xuyên suốt về thông tin, tối đa hóa tính an toàn trong quá trình sinh viên thực hiện chương trình ở nước ngoài và phát triển tiến bộ về học thuật cũng như các kỹ năng khác.

Trước khi khởi hành và trong quá trình chuẩn bị

Sinh viên cần cung cấp thông tin và tài liệu theo đúng lịch trình chuẩn bị kế hoạch được yêu cầu từ EGE. Những chỉ dẫn thông tin liên quan đến tiến độ được ghi chú trong mỗi email, tin nhắn và/hoặc hồ sơ điện tử.

Sinh viên có trách nhiệm bổ sung thêm các kỹ năng còn yếu sau khi nhận được các dữ liệu phân tích hồ sơ và thực hiện đúng hướng dẫn của EGE trong phạm vi thời gian dự kiến của kế hoạch.

Đối với các trường hợp hồ sơ không thỏa mãn đủ các điều kiện của khung chương trình, và được EGE chấp nhận cung cấp dịch vụ hỗ trợ một cách ngoại lệ, sinh viên cam kết cung cấp và bổ sung đầy đủ các phần bổ sung (thông tin, tài liệu, chứng chỉ…vv) theo yêu cầu của EGE.

Tất cả việc thiếu chuẩn bị, thiếu hay sai sót thông tin từ phía sinh viên có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực và làm trì hoãn lịch trình của kế hoạch dự kiến ban đầu.

 

Chuẩn bị khởi hành

Trước khi khởi hành, sinh viên phải cung cấp cho EGE tất cả thông tin liên lạc, số điện thoại cần thiết để cho phép EGE hoặc/và những cá nhân/tổ chức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ liên lạc được với sinh viên trong thời gian chuẩn bị khởi hành và trong thời gian lưu trú. EGE được quyền hủy các dịch vụ hỗ trợ còn lại mà không hoàn trả bất kỳ các khoản phí nào mà sinh viên đã đóng nếu những thông tin này không được sinh viên cung cấp ít nhất bảy (7) ngày trước khi khởi hành. EGE hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về hậu quả và tác hại gây ra do sai sót thông tin được cung cấp bởi sinh viên.

Sau khi kết thúc chương trình

Đối với chương trình du học : sinh viên bắt buộc đảm bảo tiến độ và kết quả học tập theo chương trình học đã đăng ký tại trường đại học.  Sinh viên có trách nhiệm tự thực hiện các kỳ thi lại hoặc học lại các môn học bị trượt để bảo đảm nhận được bằng cấp liên quan.

Đối với chương trình Dự bị đại học tại Pháp : sinh viên cần thực hiện kỳ thi chứng chỉ tiếng pháp TCF 400 và tái thực hiện buổi phỏng vấn với trường đại học trước khi bắt đầu kỳ nhập học chính thức. Trong trường hợp sinh viên chưa đạt đủ trình độ yêu cầu với điều kiện thẻ lưu trú/visa còn giá trị, sinh viên bắt buộc phải gia hạn khóa học trong vòng một (01) năm tại trường dự bị do EGE chỉ định.

Đối với chương trình Trao đổi văn hóa Aupair tại Pháp : sinh viên bắt buộc thực hiện kỳ thi chứng chỉ tiếng pháp TCF và đạt kết quả TCF ít nhất 400 điểm. Trong trường hợp sinh viên chưa đạt đủ trình độ yêu cầu với điều kiện thẻ lưu trú/visa còn giá trị, sinh viên bắt buộc phải gia hạn khóa học trong vòng từ sáu (06) tháng đến (01) năm tại trường chuyên ngữ do EGE chỉ định.

Đối với chương trình thực tập : sinh viên có trách nhiệm thực hiện bài báo cáo cuối khóa thực tập và phải gởi cho doanh nghiệp đón tiếp kiểm tra tính chân thật cũng như bảo mật các thông tin nội bộ của bài báo cáo trước khi sinh viên nộp cho nhà trường. Các giấy chứng nhận kết thúc kỳ thực tập, doanh nghiệp chỉ cấp khi sinh viên hoàn tất đúng thời lượng thực tập và hoàn tất bài báo cáo thực tập nêu trên. Điều kiện này áp dụng đối với bất kỳ thực tập sinh nào, ngay cả khi bài báo cáo không thuộc quy định bắt buộc của nhà trường của sinh viên.

Mọi thủ tục gia hạn khóa học, thi lại, học lại sẽ do sinh viên tự chịu trách nhiệm thực hiện cũng như chi trả chu toàn các khoản phí liên quan như tiền lệ phí thi lại, tiền học phí, nhà ở, ăn uống, đi lại…vvv. Mọi thủ tục gia hạn thẻ lưu trú và các chi phí liên quan đến thủ tục này do sinh viên tự thực hiện theo đúng quy định của quốc gia đón tiếp.

 

SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, YÊU CẦU BỔ SUNG

 

Mỗi lần sinh viên lập yêu cầu thay đổi hoặc điều chỉnh, sinh viên phải bổ sung thêm khoản phí phát sinh. Mức phí bổ sung này sẽ được yêu cầu thanh toán tại thời điểm EGE chấp nhận yêu cầu điều chỉnh của sinh viên. (x.t Các loại phí bổ sung)

Sinh viên bắt buộc phải thực hiện thanh toán bổ sung cho bất kỳ sự khác biệt về mức phí của chương trình, gói dịch vụ,  giá của các dịch vụ hỗ trợ cộng thêm, và học phí tại thời điểm sinh viên được EGE chấp nhận yêu cầu thay đổi.

EGE giữ toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu sửa đổi được lập bởi sinh viên. Trong mọi trường hợp, EGE không chịu bất kỳ trách nào liên quan đến quyết định từ chối các yêu cầu thay đổi, điều chính của sinh viên

Sinh viên được quyền thay đổi ngày bắt đầu của chương trình nhiều nhất một lần. Yêu cầu thay đổi lần thứ hai tương đương việc sinh viên lập lệnh yêu cầu hủy tự động chương trình dựa theo các điều kiện quy định ("Rút, hủy, hoàn tiền").

 

Sửa đổi-bổ sung các chương trình

Trước khi bắt đầu chương trình

Sau đăng ký chính thức, mọi yêu cầu thay đổi liên quan đến loại chương trình, quốc gia đón tiếp và thời lượng chương trình; sinh viên phải gởi yêu cầu bằng văn bản đến EGE ít nhất tám (08) tuần trước ngày dự kiến khởi hành. Khi lập yêu cầu thay đổi liên quan đến các điểm nêu trên, sinh viên bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện ngôn ngữ đầu vào cũng như đáp ứng các điều kiện của khung chương trình liên quan.

Trong quá trình thực hiện chương trình

Mọi yêu cầu thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình ( điển hình như đổi doanh nghiệp, đổi trường, đổi gia đình bảo lãnh…vv) bắt buộc phải có quyết định của giám đốc EGE đồng thời phải trong điều kiện EGE có sẵn các cơ sở  để hỗ trợ cho các đơn yêu cầu của sinh viên. Quyết định thường dựa trên hai (02) cơ sở thông tin :

 1. Các báo cáo, tư liệu đánh giá về chất lượng, hành vi của sinh viên bởi tổ chức/cá nhân đã hoặc đang đón tiếp sinh viên

 2.  Báo cáo đánh giá của chuyên viên EGE dựa theo hệ thống đánh giá chất lượng của EGE.

EGE có thời gian xử lý và thực hiện các yêu cầu thay đổi liên quan đến khoản này  thường dao động trong phạm vi từ 30 đến 90 ngày và hiển nhiên sẽ có thể kéo dài hơn đối với các trường hợp đặt biệt.  Ngoài ra, sinh viên cam kết có năng lực tự trang trải các khoản chi phí sống liên quan trong khoảng thời gian cần thiết để EGE xử lý các yêu cầu thay đổi ; đồng thời sinh viên hiểu sẽ không có bất kỳ khoản thu nhập thay thế hay bổ sung nào đối với các chương trình có hưởng lương mà sinh viên tham gia (Aupair, thực tập có lương, làm việc)

 

Sửa đổi-bổ sung các dịch vụ cộng thêm

Mọi yêu cầu thay đổi liên quan đến các dịch vụ công thêm (điển hình như sửa đổi loại nhà, chuyển địa điểm cư trú, đổi lịch đón sân bay, đổi tour du lịch…vv) sinh viên phải gởi yêu cầu bằng văn bản đến EGE ít nhất bốn (04) tuần trước ngày dự kiến bắt đầu và trước khi giấy hợp đồng hay chứng nhận, biên lai dịch vụ đã được xuất bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà phân phối dịch vụ liên quan.

Tất cả yêu cầu sửa đổi-điều chỉnh dịch vụ cộng thêm sẽ áp dụng đồng thời các điều khoản sửa đổi-hủy-hoàn trả của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà phân phối dịch vụ liên quan.

 

Thay đổi các Gói hỗ trợ EGE

EGE cam kết xem xét một cách cẩn trọng để xử lý một cách tốt nhất các yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh Gói hỗ trợ, đặc biệt đối với các chương trình « liên kết ». Tuy nhiên, trong trường hợp EGE không ở trong điều kiện thuận lợi để xử lý và cung cấp dịch vụ cho các yêu cầu này, EGE không có trách nhiệm hoàn trả phí Gói hỗ trợ hoặc chương trình mà sinh viên đã đăng ký ban đầu.

 

Thay đổi Gói hỗ trợ SMART/COMFORT

Khi sinh viên muốn gia hạn hoặc kéo dài thêm thời gian lưu trú, EGE sẽ áp dụng  việc điều chỉnh chênh lệch giá đối với tất cả các chi phí liên quan gói hỗ trợ như học phí, nhà ở, bảo hiểm, đi lại và các dịch vụ bổ sung khác nếu có. Do đó, mức phí thời điểm ban đầu mà EGE đã cam kết sẽ không còn có hiệu lực và thay vào đó, là mức phí hiện hành để phù hợp với các yêu cầu đăng ký hiện tại của sinh viên.

Khi sinh viên muốn chuyển đổi Gói hỗ trợ từ Smart xuống cấp thấp hơn (Standard, Comfort), sự chênh lệch mức phí sẽ không được hoàn trả. Chỉ khi có quyết định của giám đốc EGE và chỉ trong một số trường hợp, sinh viên có thể được EGE đề nghị đổi sang một số loại dịch vụ bổ sung khác. Quyết định tiếp nhận hoặc từ chối các đề nghị  này của sinh viên không hàm nghĩa được nhận một khoản tiền hoàn trả tương đương.

Thay đổi Gói hỗ trợ Standard

Khi sinh viên muốn chuyển đổi Gói hỗ trợ từ Standard lên cấp cao hơn (Comfort, Smart) EGE sẽ áp dụng  việc điều chỉnh chênh lệch giá tương thích với Gói hỗ trợ mới mà sinh viên lựa chọn. Do đó, mức phí thời điểm ban đầu mà EGE đã cam kết sẽ không còn có hiệu lực và thay vào đó, là mức phí hiện hành để phù hợp với các Gói hỗ trợ đăng ký hiện tại của sinh viên.

 

Sửa đổi – bổ sung từ phía EGE

 

Trong trường hợp EGE không có sẵn các dịch vụ hỗ trợ cần thiết mà sinh viên muốn thay đổi, EGE sẽ thông báo cho sinh viên bằng email ít nhất  mười  lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của sinh viên.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ, EGE được quyền đề nghị những giải pháp dự phòng hoặc điều chỉnh một số các tiêu chí đã đăng ký của sinh viên nhằm cố gắng bảo đảm các mục tiêu ưu tiên của kế hoạch sinh viên. Các giải pháp dự phòng thường không thể bảo toàn các nguyện vọng ban đầu của sinh viên. Đa số những giải pháp dự phòng thường áp dụng trong trường hợp EGE đánh giá sinh viên đã/đang gặp một số khó khăn trong khâu chuẩn bị kế hoạch, hoặc đối với các hồ sơ không đạt các điều kiện chuẩn căn bản ban đầu của chương trình và được EGE chấp thuận cung cấp dịch vụ theo dạng ngoại lệ.

Một số thông tin liên quan trong tài liệu quảng cáo EGE, trên các trang web ege-vietnam.com có thể được sửa đổi, điều chỉnh trước khi sinh viên làm thủ tục thanh toán mà EGE không bắt buộc phải thông báo cho sinh viên bằng văn bản. Tuy nhiên, các thay đổi liên quan đến chương trình, dịch vụ hỗ trợ mà sinh viên đã đăng ký sẽ được EGE thông báo qua email.

EGE có quyền cập nhật thông tin trên website ege-vietnam.com cho bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào liên quan đến nội dung chương trình,điều kiện sử dụng dịch vụ chung và các điều kiện đặc biệt.

 

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng ( bệnh nặng đột ngột, gia đình có sự cố lớn…) sinh viên được quyền chuyển giao hợp đồng cho bên thứ ba dưới sự xem xét của EGE. Sinh viên phải gởi đơn xin chuyển nhượng bằng văn bản cùng với tất cả các giấy tờ chứng minh tình trạng hiện tại cho EGE chậm nhất chín mươi (90) ngày trước ngày dự kiến bắt đầu chương trình và dịch vụ.

Đối tượng tiếp nhận chuyển nhượng hợp đồng bắt buộc phải thỏa mãn các điều kiện dịch vụ chung của EGE et các điều kiện đặc biệt của chương trình tham gia; đồng thời phải thực hiện toàn bộ thủ tục ký kết các văn bản và gởi lại cho EGE trước ít nhất sáu mươi (60) ngày trước ngày chương trình, dịch vụ bắt đầu.

Trong trường hợp bất khả kháng về mặt thời gian hoặc chất lượng hồ sơ của đối tượng tiếp nhận chuyển nhượng để thực hiện chương trình hay dịch vụ theo kế hoạch dự kiến, EGE sẽ thông báo cho sinh viên trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của đối tượng tiếp nhận chuyển nhượng

EGE giữ toàn quyền đồng ý hoặc từ chối đơn yêu cầu xin chuyển nhượng của sinh viên mà không có bất kỳ trách nhiệm phải hoàn trả các khoản phí đã đóng bởi sinh viên. Trong trường hợp EGE không ở trong điều kiện thuận lợi để chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng của sinh viên, hồ sơ sinh viên sẽ được tự động chuyển sang tình trạng tạm hoãn chương trình.

 

TẠM HOÃN CHƯƠNG TRÌNH

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng ( sức khỏe, trở ngại lịch trình…) sinh viên được quyền tạm hoãn ngày bắt đầu chương trình theo dự kiến. Sinh viên bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Đơn xin tạm hoãn EGE. Sinh viên chỉ được quyền xin tạm hoãn chương trình chính; tuy nhiên các dịch vụ hỗ trợ cộng thêm đã thanh toán không áp dụng được điều khoản tạm hoãn này. 

Thời gian tạm hoãn có giá trị ít nhất 6 tháng và tối đa 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng tạm hoãn chương trình mà không có bất kỳ yêu cầu mở lại hồ sơ từ phía sinh viên, sẽ được xem xét tương đương một yêu cầu hủy cam kết dịch vụ tự động được lập bởi sinh viên.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

EGE có trách nhiệm thực hiện đúng các dịch vụ cam kết với sinh viên. Tuy nhiên, EGE không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc không sử dụng dịch vụ đã đăng ký hoặc về việc thực hiện không đúng quy trình dịch vụ và khung chương trình của sinh viên.

Giới hạn trách nhiệm đối với các chương trình chính

Mỗi chương trình đều gắn liền với một loại hợp đồng/thỏa thuận /chứng nhận đơn phương, song phương hay nhiều bên. Các văn bản này mang tính pháp lý để các bên thực thực hiện chương trình với nội dung thể hiện rõ quyền và trách nhiệm của các bên. Các văn bản nêu trên được đọc hiểu, ký kết và áp dụng một cách tự nguyện bởi sinh viên, bởi tổ chức hoặc cá nhân đón tiếp và trong một số trường hợp có sự ký duyệt của bên thứ ba (03) hoặc của cơ quan chức năng có thẩm quyền. EGE không giữ quyền ký và thực thi trực tiếp hay gián tiếp các loại văn bản này ; dựa trên cơ sở đó, EGE không cam kết bất kỳ quyền và trách nhiệm nào liên quan đến việc thực thi nội dung các văn bản nêu trên. Trong mọi trường hợp và trong mọi hoàn cảnh, sinh viên cũng như các bên ký kết trong văn bản nêu trên không có quyền thiết lập bất kỳ việc truy cứu trách nhiệm nào đối với EGE, khi giả định rằng một hoặc nhiều bên không thực hiện đúng các điều khoản trong các văn bản nêu trên.

EGE không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp sinh viên tự khởi hành và bắt đầu thực hiện chương trình tại nước ngoài trước khi các văn bản pháp lý (hợp đồng/thỏa thuận/chứng nhận…) được ký kết đóng dấu bởi sinh viên với các bên đón tiếp có liên quan. Trách nhiệm của sinh viên phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, biểu mẫu cần thiết cho EGE và tổ chức/cá nhân đón tiếp ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khởi hành.

Sinh viên và các bên ký kết có trách nhiệm kiểm tra nội dụng, điều chỉnh sai sót, bổ sung các thông tin còn thiếu sót trong văn bản pháp lý nêu trên trước khi thực hiện việc ký kết và trước khi bắt đầu thực hiện chương trình. Mọi sai sót thông tin do các bên ký kết các văn bản nêu trên tự chịu trách nhiệm. Sau khi văn bản đã được ký kết giữa các bên, EGE không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào để điều chỉnh nội dung hay bổ sung các sai sót nêu trên.

EGE không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các hành vi, thái độ, vi phạm của sinh viên đối với các quy định cụ thể của hợp đồng, nội quy làm việc, quy định nội bộ của tổ chức hay cá nhân đón tiếp ( trường, doanh nghiệp, gia đình bảo lãnh) cũng như luật pháp quốc gia đón tiếp trong suốt thời gian lưu trú.

EGE không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các hành vi, thái độ, vi phạm của tổ chức/cá nhân đón tiếp đối với các quy định cụ thể của hợp đồng, nội quy làm việc, nội dung công việc, lịch làm việc, phương pháp quản lý, chính sách tiền lương/tiền thưởng/phạt và các quy định nội bộ khác của tổ chức hay cá nhân đón tiếp nêu trên( trường, doanh nghiệp, gia đình bảo lãnh)

 

Giả sử có sự mâu thuẫn trong quá trình thực hiện chương trình giữa sinh viên với các bên ký kết trong hợp đồng dẫn đến việc khiếu kiện, chỉ duy nhất các cơ quan chính phủ có thẩm quyền mới có năng lực xử lý truy cứu trách nhiệm của các bên trong phạm vi văn bản hợp đồng đã ký kết (hợp đồng thực tập, thỏa thuận aupair, hợp đồng làm việc, thư mời nhập học)

 

Giả sử có sự bất đồng trong quá trình thực hiện chương trình giữa sinh viên với các bên ký kết trong hợp đồng nêu trên và các bên ưu tiên các giải pháp hòa giải, EGE cố gắng hướng dẫn thêm thông tin hoặc đề nghị các giải pháp hòa giải cho các bên ; tuy nhiên EGE không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào về tính khả thi của giải pháp đề ra cũng như trách nhiệm thực thi các giải pháp đó. Các hỗ trợ của EGE chỉ mang tính chất thông tin thuần túy.

 

Giới hạn trách nhiệm đối với các dịch vụ cộng thêm

Visa : Đại sứ quán/Lãnh sự quán của quốc gia đón tiếp có toàn bộ thẩm quyền để xét duyệt và quyết định cấp hoặc từ chối hồ sơ xin thị thực. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn quy trình xin visa dựa theo loại visa mà sinh viên yêu cầu.

Nhà ở : Các dịch vụ cho thuê nhà ở và các cơ sở hạ tầng cho thuê được cung cấp bởi Bên cho thuê ( ký túc xá, khách sạn, các tổ chức chuyên cho thuê nhà, các cá nhân có nhà cho thuê). EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà ở và lập hồ sơ đăng ký thuê nhà đối với Bên cho thuê dựa theo loại dịch vụ, loại nhà, địa điểm mà sinh viên yêu cầu.

Bảo hiểm : Các dịch vụ bảo hiểm được cung cấp bởi công ty bảo hiểm. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên lập hồ sơ đăng ký bảo hiểm đối với công ty cung cấp bảo hiểm dựa theo loại bảo hiểm mà sinh viên yêu cầu.

Đón tiếp, đi lại : Các dịch vụ đón tiếp được cung cấp bởi công ty vận chuyển. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên đăng ký và thiết lập lịch trình đối với công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển dựa theo lịch trình mà sinh viên yêu cầu.

Khóa học, đào tạo : Các chương trình đào tạo được cung cấp bởi các trường hoặc cơ sở có chức năng đào tạo hợp pháp. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên lựa  chọn chương trình học và đăng ký nhập học đối với các trường hoặc cơ sở có chức năng đào tạo dựa theo hồ sơ học thuật và lĩnh vực mà sinh viên yêu cầu.

Tour du lịch, tham quan : Các chương trình du lịch, tham quan được cung cấp bởi các công ty hoặc nhà phân phối chương trình du lịch. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên lựa  chọn và đăng ký chương trình du lịch đối với các công ty hoặc nhà phân phối chương trình du lịch dựa theo thời gian, địa điểm mà sinh viên yêu cầu.

Vé máy bay : Vé máy bay và dịch vụ vận chuyển bằng máy bay được cung cấp bởi các hãng hàng không hoặc hoặc nhà phân phối vé máy bay. EGE có phạm vi trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên lựa  chọn và đăng ký chuyến bay đối với các hãng hàng không hoặc hoặc nhà phân phối vé máy bay dựa theo thời gian, địa điểm mà sinh viên yêu cầu.

 

Trong trường hợp sinh viên sử dụng các loại dịch vụ hỗ trợ cộng thêm EGE, đồng nghĩa với việc sinh viên chấp nhận các điều kiện cung cấp và sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp hoặc nhà phân phối. EGE không có trách nhiệm thực hiện bất kỳ sửa đổi nào được yêu cầu bởi sinh viên khi các chứng nhận/quyết định/biên lai/hợp đồng của bên cung cấp dịch vụ đã được xuất hay đã được xác nhận ( như vé máy bay, thư quyết định kết quả visa, chứng nhận bảo hiểm, chứng nhận/hợp đồng nhà ở, xác nhận lịch đón tiếp sân bay…vv). EGE cũng không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ và cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp bởi nhà cung cấp hoặc nhà phân phối.

 

EGE không chịu trách nhiệm về việc hủy bỏ các dịch vụ đã mua trước hoặc sau khi sinh viên khởi hành hay quyết định của sinh viên về việc gia hạn hoặc rút ngắn thời gian lưu trú ở nước ngoài. Mọi điều khoản thanh toán, hủy và hoàn trả dịch vụ dựa theo điều kiện của nhà cung cấp hoặc nhà phân phối.

 

EGE cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc trộm cắp giấy tờ thông hành, chứng nhận của sinh viên liên quan đến các dịch vụ EGE đã cung cấp ( như mất visa, mất vé máy bay, mất chìa khóa nhà thuê, mất xác nhận bảo hiểm…vv)

Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng

Trách nhiệm của EGE không thể bị truy cứu trong các trường hợp  thiên tai như động đất, sóng thần hay chiến tranh, bất ổn chính trị… và bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến khâu  tổ chức thích hợp của các chương trình và dịch vụ của EGE (bao gồm  ngay cả trong trường hợp hủy hợp đồng).

 

KHIẾU NẠI

Không có bất kỳ khiếu nại hay phàn nàn nào được EGE tiếp nhận xử lý sau khi sinh viên đã kết thúc chương trình hoặc sau khi EGE đã hoàn tất việc cung cấp dịch vụ trong vòng ba mươi  (30) ngày mà không có bất kỳ dữ liệu văn bản khiếu nại nào liên quan trong thời gian sinh viên sử dụng dịch vụ hỗ trợ của EGE hoặc trong quá trình thực hiện chương trình.

 

Đối với dịch vụ hỗ trợ có thu phí của EGE

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ hỗ trợ cung cấp bởi EGE phải được viết bằng văn bản và gởi bằng đường bưu điện đến địa chỉ 03 Rue Docteur Huart, 59260 Hellèmmes-Lille, France. Mọi thư khiếu nại sẽ được xử lý trong thời gian ba mươi  (30) ngày kể từ ngày EGE tiếp nhận văn bản khiếu nại. Mọi khiếu nại bắt buộc phải nằm trong phạm vi cam kết dịch vụ hỗ trợ có thu phí của EGE.

Đối với việc thực thi chương trình, dịch vụ

EGE không có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp nào liên quan đến quá trình thực thi trách nhiệm và quyền hạn giữa các bên tham gia chương trình hoặc dịch vụ độc lập dựa theo các loại hợp đồng/thỏa thuận cam kết/ký kết trực tiếp của các bên.

Bất kỳ khiếu nại, phàn nàn nào đến liên quan đến quá trình thực hiện chương trình hoặc dịch vụ cung cấp bởi bên thứ ba (03) sẽ được EGE tiếp nhận và chuyển tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ/nhà phân phối dịch vụ/ tổ chức hoặc cá nhân đón tiếp trong vòng ba mươi ngày (30) kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại/phàn nàn từ sinh viên. Mọi đơn khiếu nại bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Đơn khiếu nại

 

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Đối với các sinh viên đã, đang sử dụng dịch vụ của EGE, EGE được quyền sử dụng các hình ảnh, videos, các chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống – kể từ thời điểm bắt đầu chương trình đến ba (3) năm sau khi sinh viên kết thúc chương trình/dịch vụ. Các tài liệu này được EGE sử dụng để trình bày minh họa cho các tài liệu chương trình, dịch vụ của EGE thông qua các phương tiện như website, catalogue, videos, áp phích, băng quảng cáo, phim ảnh, video, thư từ và các hỗ trợ internet khác v.v ... EGE được quyền sử dụng các hình ảnh, videos, các chia sẽ kinh nghiệm mà sinh viên đã chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter cá nhân hay trên các phương tiện truyền thông của EGE. Trừ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản về việc ngưng sử dụng hình ảnh của sinh viên, EGE bắt đầu thực hiện yêu cầu của sinh viên trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn của sinh viên

EGE hoàn toàn không cam kết trách nhiệm hoặc không cam kết bất kỳ một loại hợp đồng thương mại đặc biệt nào đối với các hình ảnh, videos, bài viết của sinh viên được EGE sử dụng minh họa trong tài liệu quảng cáo cũng như các tài liệu trình bày khác.

 

SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của sinh viên (tên họ, tên,địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, ngày sinh) do sinh viên cung cấp thông qua các hồ sơ đăng ký sơ tuyển và các hồ sơ đăng ký hành chính được thu thập và xử lý bởi EGE để EGE có thể thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên dựa theo yêu cầu đã được cam kết (bao gồm tất cả các chương trình chính, các dịch vụ cộng thêm và hỗ trợ miễn phí). Dựa theo luật Công nghệ thông tin và Tự do ( Informatique et des Libertés ) của Ủy ban Quốc gia Công nghệ thông tin và Tự do (CNIL) được thiết lập ngày 6 tháng 1 năm 1978 và được điều chỉnh ngày 6 tháng 8 năm 2004 liên quan đến việc sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của sinh viên; EGE cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp - bao gồm các biện pháp kỹ thuật cũng như các phương pháp tổ chức quản lý - nhằm đảm bảo tối đa tính bảo mật của dữ liệu cá nhân mà EGE bắt buộc phải thu thập để tránh sự mất mát, hủy hoại tình cờ,thay đổi và truy cập trái phép. Trong khuôn khổ của việc thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình và dịch vụ khác đã cam kết giữa EGE và sinh viên, dữ liệu cá nhân của sinh viên sẽ được cung cấp cho các bộ phận nhân sự liên quan trong nội bộ EGE, với các tổ chức/cá nhân đón tiếp, với bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ/nhà phân phối dịch vụ và với một số cá nhân hoặc tổ chức tham gia một phần hoặc toàn phần trong quy trình cung cấp dịch vụ của EGE cho sinh viên.

Cũng dựa theo luật này, sinh viên được quyền truy cập và yêu cầu cải chính thông tin cá nhân của mình khi cần thiết hoặc những cơ quan chức năng có thẩm quyền được quyền yêu cầu truy cập thông tin khi có lệnh đặc biệt  liên quan đến cá nhân sinh viên này . Quyền truy cập và cải chính dữ liệu thông tin cá nhân chỉ có thể được thực hiện khi sinh viên trình bày đầy đủ các giấy tờ xác minh danh tính của mình hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp đối với sinh viên dưới tuổi vị thành niên hoặc người mất năng lực sức khỏe.

 

LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện chung này được áp dụng  dựa theo pháp luật của nước Cộng hòa Pháp. EGE được quyền sửa lỗi chính tả và hoàn toàn không bị ràng buộc bởi sự thiếu chính xác về ngôn ngữ hay các tài liệu đính kèm.

Trong trường hợp có khiếu nại, đầu tiên sinh viên phải liên hệ EGE bằng văn bản đính kèm với tất cả các giấy tờ hoặc bằng chứng liên quan thông qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: 03 Rue Docteur Huart, 59260 Hellèmmes-Lille,France. Sinh viên có quyền lập đơn khiếu nại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày EGE hoàn tất dịch vụ đã cam kết. EGE không tiếp nhận và xử lý bất kỳ đơn khiếu nại nào bị quá hạn. Thời hạn trả lời cho các khiếu nại sẽ dao động tùy theo thời gian kiểm duyệt và truy cứu trách nhiệm đối với từng hồ sơ và các nhà  cung cấp dịch vụ liên quan.

Dựa theo Điều L. 211-3 của Luật Tiêu dùng, trong trường hợp EGE không giải quyết được khiếu nại của sinh viên,  sinh viên có thể tham khảo với Tổ chức Hòa giải ngành du lịch ( Médiateur Tourisme Voyage), các chi tiết liên lạc và điều khoản có thể tham khảo tại trang web : www.mtv.travel hoặc gởi thư theo địa chỉ sau : MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303, 75823 Paris Cedex

Trong trường hợp sự hòa giải bị thất bại, đơn khiếu nại sẽ do tòa án có thẩm quyền xử lý. Tòa án có thẩm quyền được áp dụng dựa theo lựa chọn của bên nộp đơn:

 1. tòa án tại địa điểm của bên mua dịch vụ, có nghĩa là nơi thường trú của sinh viên trong trường hợp yêu cầu khiếu nại được lập bởi bên cung cấp dịch vụ (EGE)

 2. tòa án tại địa điểm của văn phòng của EGE khi các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ cung cấp bởi EGE, hoặc tòa án tại địa điểm của người mua dịch vụ, có nghĩa là nơi thường trú của sinh viên nếu yêu cầu khiếu nại được lập bởi bên mua dịch vụ (sinh viên)

 

QUYỀN SỞ HỮU

 

Những trang website www.ege-vietnam.com; www.ege-france.com thuộc quyền sở hữu của EGE. Những website trên hoặc tất cả những websites khác thuộc quyền sở hữu của EGE chỉ áp dụng cho các đối tượng sử dụng với mục đính riêng tư/cá nhân và hoàn toàn không áp dụng cho việc sử dụng nhằm mục đích thương mại. Ngoại trừ các cá nhân và các tổ chức được EGE có các văn bản hợp tác hoặc cộng tác thương mại với EGE, được quyền sử dụng thông tin các trang website nêu trên cho mục đích thương mại và đương nhiên việc sử dụng cũng chỉ nằm trong phạm vi quyền hạn cho phép của văn bản đó.

Những chương trình, dịch vụ, phần mềm ứng dụng, cấu trúc trình bày sản phẩm, cấu hình website cũng như những nội dung, thông tin, tài liệu, công cụ chi tiết được áp dụng trong những website nêu trên đều thuộc bản quyền trí tuệ của EGE. Điển hình như  thương hiệu, nội dung bài viết, thiết kế, logos, hình ảnh, văn bản tài liệu, videos, biểu tượng…là sở hữu độc quyền bởi EGE, nhà cung cấp và các tổ chức/cá nhân phân phối dịch vụ EGE. EGE nghiêm cấm tất cả các hành vi chỉnh sửa, tái bản, phiên bản, sao chép, phân phối, bán và bán lại một phần hay toàn phần thông tin nội dung trên các website đã nêu trên cho mục đích thương mại trái phép dưới tất cả mọi hình thức và mọi phương tiện. 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHUNG

Cập nhật lần cuối vào 01/10/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MỤC LỤC

 1. Giới thiệu chung

 2. Chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ

 3. Phân loại dịch vụ

 4. Định nghĩa thuật ngữ

 5. Hồ sơ đăng ký

 6. Y tế - Sức khỏe – An toàn

 7. Ngưng cung cấp dịch vụ

 8. Vắng – Trể chương trình

 9. Cam kết bảo đảm tiến độ dịch vụ

 10. Sửa đổi – Bổ sung – Điều chỉnh

 11. Chuyển nhượng dịch vụ

 12. Tạm hoãn chương trình

 13. Trách nhiệm EGE và Giới hạn

 14. Quyền – Thủ tục khiếu nại

 15. Quyền sử dụng hình ảnh

 16. Bảo mật thông tin

 17. Luật pháp được áp dụng

 18. Quyền sở hữu