HỌC TIẾNG PHÁP

PARIS - NICE - BORDEAUX - BIARRITZ

 

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

CHỌN LỚP TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

1 - Lớp Tiếng Pháp tổng quát hàng tuần | 20 tiết/tuần

2 - Lớp Tiếng Pháp tổng quát hàng tuần | 20 tiết/tuần + 3 buổi thực hành/tuần

3 - Lớp Tiếng Pháp tổng quát hàng tuần | 20 tiết/tuần + 5 buổi thực hành/tuần

4 - Lớp Tiếng Pháp cấp tốc và nâng cao theo kỳ | 20 tiết/tuần + 3 buổi thực hành/tuần 

5 - Lớp Tiếng Pháp cấp tốc và nâng cao theo kỳ | 20 tiết/tuần + 5 buổi thực hành/tuần

6 - Lớp Tiếng Pháp tổng quát và học kèm | 20 tiết/tuần + 6 buổi học kèm/tuần

7 - Lớp Tiếng Pháp tổng quát và học kèm nâng cao | 20 tiết/tuần + 10 buổi học kèm/tuần

Thông tin đào tạo :

1 tiết = 45 phút | 12 - 18 học viên/lớp | | Kỳ học = 3 tháng = 12 tuần | Lớp A1/A2/B1/B2/C1/C2

3 buổi thực hành = 2 tiết = 1h30 | 3 buổi học kèm = 2 tiết = 1h30 

Yêu cầu đầu vào: Chấp nhận tất cả các trình độ | Kiểm tra đầu vào & cuối khóa : Có

LỊCH HỌC - ĐỊA ĐIỂM

Ngày bắt đầu theo tuần : Mỗi Thứ 2 

Ngày bắt đầu kỳ học : Theo lịch cố định

Thời lượng : Tính theo tuần/theo kỳ

Kiểm tra xếp lớp : Thứ 2 hàng tuần

Đào tạo bởi : Trường France Langue

Địa điểm : Paris - Nice - Bordeaux

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp

Giáo viên: 100% bản ngữ & bằng đào tạo

Trường cấp chứng chỉ kết thúc khóa học

Đăng ký chương trình theo nhóm

Lịch của khóa học dài hạn có thể điều chỉnh cho nhóm 8 học viên trở lên. 

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG PHÁP LUYỆN THI

CHỌN LỚP TIẾNG PHÁP LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA

1 - Lớp Tiếng Pháp Luyện thi chứng chỉ DELF | 20 tiết/tuần + 3 buổi luyện thi /tuần

2 - Lớp Tiếng Pháp Luyện thi chứng chỉ DALF | 20 tiết/tuần + 3 buổi luyện thi /tuần

Trung tâm tổ chức kỳ thi DELF/DALF chính thức tại Pháp:

  • Paris : l’Alliance Française et/ou la Sorbonne, L'Institut de Tourraine, Eurocentre Amboise 

  • Nice : CIV Valbonne 

  • Bordeaux : l’Alliance Française  và Université Bordeaux 3 

Thông tin đào tạo :

1 tiết = 45 phút | 12 học viên/lớp | | Kỳ học = 3 tháng = 12 tuần | Lớp A1/A2/B1/B2/C1/C2

3 buổi luyện thi và thi thử = 2 tiết = 1h30

Yêu cầu đầu vào: Trình độ tối thiểu A2 | Kiểm tra đầu vào & cuối khóa : Có

LỊCH HỌC - ĐỊA ĐIỂM

Ngày bắt đầu : Theo lịch cố định 

Thời lượng : 4 tuần học +1 tuần thi

Kiểm tra xếp lớp : Thứ 2 hàng tuần

Đào tạo bởi : Trường France Langue

Địa điểm : Paris - Nice - Bordeaux

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp

Giáo viên: 100% bản ngữ & bằng đào tạo

Trường cấp chứng chỉ kết thúc khóa học

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG PHÁP NGHỆ THUẬT SỐNG PHÁP

CHỌN LỚP TIẾNG PHÁP & NGHỆ THUẬT SỐNG PHÁP

1 - Lớp Tiếng Pháp và Rượu Vang Pháp, Paris | 20 tiết/tuần + 5 buổi thực hành /tuần

2 - Lớp Tiếng Pháp và Ẩm thực - Làm bánh, Paris | 20 tiết/tuần + 2 buổi thực hành /tuần

3 - Lớp Tiếng Pháp và Nghệ thuật nấu ăn, Nice | 20 tiết/tuần + 2 buổi thực hành /tuần

4 - Lớp Tiếng Pháp và Nghệ thuật nấu ăn - Làm bánh, Bordeaux | 20 tiết/tuần + 4 buổi thực hành /tuần

5 - Lớp Tiếng Pháp và Trang điểm - Nước hoa - Shooping, Paris | 20 tiết/tuần + 2 buổi thực hành /tuần

Thông tin đào tạo :

1 tiết = 45 phút | 12 học viên/lớp | | Kỳ học = 3 tháng = 12 tuần | Lớp A1/A2/B1/B2/C1/C2

5 buổi thực hành thử - nghiên cứu rượu vang tại Paris = 5h / 2 buổi

2 buổi thực hành nấu ăn hoặc làm bánh tại Paris = 4h / 2 buổi

2 buổi thực hành nấu ăn tại Nice = 6h / 2 buổi

4 buổi thực hành ẩm thực & làm bánh tại Bordeaux = 11h / 4 buổi

2 buổi thực hành trang điểm/nghệ thuật mua sắm/nước hoa = 4h30' / 2 buổi

Yêu cầu đầu vào: Trình độ tối thiểu A2 ( trừ Lớp Trang điểm, áp dụng cho tất cả các trình độ| Kiểm tra đầu vào & cuối khóa : Có

Các chương trình học có sự tham gia đào tạo của giáo viên chuyên môn hoặc chuyên gia

LỊCH HỌC - ĐỊA ĐIỂM

Ngày bắt đầu : Theo lịch cố định 

Thời lượng : tính theo tuần

Kiểm tra xếp lớp : Thứ 2 hàng tuần

Đào tạo bởi : Trường France Langue

Địa điểm : Paris - Nice - Bordeaux

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp

Giáo viên: 100% bản ngữ & bằng đào tạo

Trường cấp chứng chỉ kết thúc khóa học

Đăng ký chương trình theo nhóm

Lịch học có thể điều chỉnh cho nhóm 8 học viên trở lên. 

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG PHÁP CHUYÊN MÔN

CHỌN LỚP TIẾNG PHÁP THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

1 - Lớp Tiếng Pháp Thuật ngữ chuyên ngành Kinh doanh | 20 tiết/tuần + 6 buổi học thuật /tuần

2 - Lớp Tiếng Pháp Thuật ngữ chuyên ngành Du Lịch - Khách sạn | 20 tiết/tuần + 6 buổi học thuật /tuần

3 - Lớp Tiếng Pháp Thuật ngữ chuyên ngành Luật | 20 tiết/tuần + 6 buổi học thuật /tuần

4 - Lớp Tiếng Pháp Thuật ngữ chuyên ngành Quan hệ ngoại giao | 20 tiết/tuần + 6 buổi học thuật /tuần

5 - Lớp Tiếng Pháp Thuật ngữ chuyên ngành Y tế-Sức khỏe | 20 tiết/tuần + 6 buổi học thuật /tuần

Thông tin đào tạo :

1 tiết = 45 phút | 12 học viên/lớp | | Kỳ học = 3 tháng = 12 tuần | Lớp A2/B1/B2/C1/C2

3 buổi ứng dụng học thuật chuyên nghành = 2 tiết = 1h30 

Yêu cầu đầu vào: Trình độ tối thiểu A2 | Kiểm tra đầu vào & cuối khóa : Có

LỊCH HỌC - ĐỊA ĐIỂM

Ngày bắt đầu : Mỗi Thứ 2 

Thời lượng : Tính theo tuần

Kiểm tra xếp lớp : Thứ 2 hàng tuần

Đào tạo bởi : Trường France Langue

Địa điểm : Paris - Nice - Bordeaux

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp

Giáo viên: 100% bản ngữ & bằng đào tạo

Trường cấp chứng chỉ kết thúc khóa học

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾNG PHÁP THỂ THAO CAO CẤP

CHỌN LỚP TIẾNG PHÁP & THỂ THAO CAO CẤP

1 - Lớp Tiếng Pháp và Học lặn sâu, Nice | 20 tiết/tuần + 4 buổi học lặn / tuần

2 - Lớp Tiếng Pháp và Tennis, Nice | 20 tiết/tuần + 3 buổi học tennis / tuần

3 - Lớp Tiếng Pháp và Lướt ván, Biarritz | 20 tiết/tuần + 5 buổi học lướt ván / tuần

4 - Lớp Tiếng Pháp và Golf, Biarritz | 20 tiết/tuần + 5 buổi học chơi Golf / tuần

5 - Lớp Tiếng Pháp và Spa & Golf, Biarritz | 20 tiết/tuần + 5 buổi học Golf và Spa / tuần

Thông tin đào tạo :

1 tiết = 45 phút | 12 học viên/lớp | | Kỳ học = 3 tháng = 12 tuần | Lớp A1/A2/B1/B2/C1/C2

4 buổi học Lặn sâu tại Nice - nghiên cứu rượu vang tại Paris = 3h/buổi , từ 14h30 - 17h30

3 buổi thực hành học Tennis tại Nice = 1h30/buổi Thứ 2, Thứ 3 và Thứ 6 buổi chiều

5 buổi thực hành học Lướt ván tại Biarritz = 3h/buổi , Thứ 2 đến thứ 6, từ 8h - 12h

5 buổi thực hành học chơi Golf tại Biarritz = 3h/buổi , Thứ 2 đến thứ 6, từ 8h - 12h

5 buổi thực hành học chơi Golf và Spa tại Biarritz = Tất cả các buổi chiều từ Thứ 2 đến thứ 6

Yêu cầu đầu vào: Áp dụng cho tất cả các trình độ| Kiểm tra đầu vào & cuối khóa : Có

Các chương trình học có túc trực an toàn và hướng dẫn của giáo viên chuyên môn hoặc chuyên gia

LỊCH HỌC - ĐỊA ĐIỂM

Ngày bắt đầu : Theo lịch cố định 

Thời lượng : tính theo tuần

Kiểm tra xếp lớp : Thứ 2 hàng tuần

Đào tạo bởi : Trường France Langue

Địa điểm : Nice - Biarritz

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Pháp

Giáo viên: 100% bản ngữ & bằng đào tạo

Trường cấp chứng chỉ kết thúc khóa học

Đăng ký chương trình theo nhóm

Lịch học có thể điều chỉnh cho nhóm 8 học viên trở lên. 

 
 
 
 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Loại chương trình

Chương trình đạo tạo Tiếng Pháp ngắn hạn hoặc dài hạn tại Pháp | Hệ đào tạo theo chứng chỉ của trường

Ngành / Chuyên môn đào tạo

Tiếng Pháp và các môn bổ trợ thêm như : Luyện thi, Chuyên môn, Ẩm thực, Nghệ thuật và văn hóa Pháp, Thể thao...

Mục đích chương trình

Chương trình được thiết kế tập trung vào phát triển 4 kỹ năng tiếng Pháp ( nghe, nói, đọc viết) bằng lý thuyết và thực hành

Loại bằng cấp

Nhận chứng chỉ đào tạo của trường chuyên ngữ tại Pháp 

Ngôn ngữ đào tạo

Chương trình đào tạo bằng Tiếng Pháp

Thời lượng chương trình

Theo tuần học hoặc theo Kỳ học 3 tháng | Kết thúc chương trình bằng bài kiểm tra để nhận chứng chỉ

Ngày bắt đầu chương trình

Vào mỗi Thứ 2 hàng tuần hoặc Theo lịch cố định (Thể thao: chủ yếu từ Tháng 5 đến tháng 9 hàng năm)

Hạn đăng ký chương trình

Thay đổi tùy theo chương trình và lớp học. Thường đăng ký ít nhất 3 tháng trước ngày bắt đầu chương trình. 

Môi trường học tập

Trong trường chuyên ngữ tại Paris/Nice/ Bordeaux hoặc Biarritz; Thực hành trong môi trường thực tế 

Lịch học / tham quan

Từ 15h đến 25h/tuần từ Thứ 2 đến thứ 6. Một số buổi thực hành hoặc thăm quan rơi vào thứ 7, chủ nhật 

Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ được cấp vào cuối khóa học và do Trường chuyên ngữ cấp

Nội dung chương trình

Xem chi tiết bên trên. Nôi dung thường gồm: Lý thuyết, kế hoạch nhóm/cá nhân, tham quan, ứng dụng thực tế

Hình thức tuyển sinh

Thường gồm 3 phần : Đánh giá hồ sơ - Bài kiểm tra đầu vào - Bài kiểm tra xếp lớp

Loại Visa

Visa Sinh viên ngắn hạn. Lưu ý, một số chương trình không áp dụng cho sinh viên đi trực tiếp từ Việt nam

Sinh hoạt phí ở nước ngoài

Do sinh viên tự chi trả ( ví dụ: vé máy bay, bảo hiểm, lệ phí visa...)

Sinh hoạt phí ở nước ngoài

Do sinh viên tự chi trả ( ví dụ: ăn uống, đi lại, mua sắm tiêu dùng hàng ngày...)

Chi phí thuê nhà ở

Do sinh viên tự chi trả ( ví dụ: nhà ở, điện nước, wifi, bảo hiểm nhà ở...)

Học bổng/ hỗ trợ

Không áp dụng đối với chương trình ngắn hạn

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Quốc tịch / Passeport

Áp dụng đối với tất cả các quốc tịch, bao gồm quốc tịch Việt nam

Độ tuổi

Tối thiểu 18 tuổi

Tình trạng hiện tại (1)

Đang là Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học / Thạc sĩ

Trình độ / Học lực

Trình độ học lực loại trung bình trở lên đối với các bạn đang trong tình trạng sinh viên

Năng lực ngoại ngữ (2)

Tiếng Pháp: tùy theo chương trình và lớp học . Tiếng Anh: trình độ giao tiếp tốt nếu như chưa biết tiếng Pháp

Kinh nghiệm chuyên môn

Khuyến khích đã có kinh nghiệm làm việc nhưng hoàn toàn không bắt buộc

Kinh nghiệm quốc tế

Khuyến khích đã có kinh nghiệm làm việc nhưng hoàn toàn không bắt buộc

Năng lực tài chính (3)

850€/tháng và chi trả tất cả học phí và chi phí du lịch trước khi xin visa. Cần cung cấp giấy tờ chứng tài chính

Các điều kiện khác

Bảo hiểm du lịch toàn bộ thời gian khóa học là bắt buộc

Sức khỏe phải trong điều kiện tốt ( một số kiểm tra sức khỏe đặt biệt cho chương trình Tiếng Pháp & Thể thao)

Lý lịch tư pháp trong sạch
Passeport còn hạn ít nhất 12 tháng trước ngày bay. 

Các chứng nhận tài chính, ngôn ngữ, bằng cấp...phải đầy đủ và dịch sang tiếng Pháp (5)

(1)  Sinh viên năm 1 hoặc những trường hợp đã đi làm sẽ vẫn được EGE xem xét.

(2) Nếu sinh viên hoàn toàn không biết tiếng Pháp và tiếng Anh sinh viên phải theo học 1 lớp tiếng anh cấp tốc tại trường đối tác EGE tại Việt nam

(3) Theo yêu cầu của Đại sứ quán Pháp, 850 euros/tháng là tối thiểu đối với sinh viên quốc tế

DỰ TOÁN NGUỒN TÀI CHÍNH

Thông số dưới đây chỉ mang tính tổng quát và thông tin để tham khảo.

Một số chi phí đã bao gồm trong từng gói chương trình, xem kỹ chi tiết.

CHI PHÍ BAN ĐẦU

Lệ phí chương trình

Học phí (1)

Lệ Phí Visa (2)

Phí Campusfrance(3)

Vé máy bay 2 chiều (4)

Dịch thuật công chứng

Xem thông tin

Xem thông tin

99 €

99 €

750 €

50 €

CHI PHÍ HÀNG THÁNG

Ăn uống (5)

Đi lại (6)

Nhà ở (7)

Bảo hiểm y tế (8)

Hoạt động văn hóa*

Du lịch Châu âu*

Mua sắm cá nhân*

250 €

45 €

750 €

45 €

50 €

300 €

100 €

VÍ DỤ - CHI PHÍ  1 TUẦN

Lệ phí hỗ trợ EGE 

Phí du lịch & hành chính ban đầu

Học phí 1 tuần

Chi phí ăn, ở, đi lại, bảo hiểm

Chi phí phát sinh/cá nhân*

TỔNG CỘNG

750 €

998 €

400 €

550 €

100 €

__________

2798 €

Chi phí phải chi trả trước khi xin visa 2150 € ( gồm học phí, phí EGE và phí du lịch)

Chi phí ăn uống, đi lại và các chi phí phát sinh  có thể chi trả sau khi đến Pháp

VÍ DỤ - CHI PHÍ 4 TUẦN

Lệ phí hỗ trợ EGE

Phí du lịch & hành chính ban đầu

Học phí 4 tuần

Chi phí sinh hoạt tại Pháp

Chi phí phát sinh/cá nhân

TỔNG CỘNG

750 €

998 €

1600 €

1090 €

350 €

__________

4788 €

Chi phí phải chi trả trước khi xin visa 3350 € ( gồm học phí, phí EGE và phí du lịch)

Chi phí ăn uống, đi lại và các chi phí phát sinh có thể chi trả sau khi đến Pháp

(1)   Mức học phí thay đổi theo từng chương trình và thời lượng khóa học. Đóng toàn bộ học phí trước khi xin visa

(2)  Đóng trực tiếp cho Đại sứ quán lúc nộp hồ sơ

(3)  Đóng trực tiếp hoặc trên web Campusfrance

(4)  Gía vé thay đổi thường xuyên. Bắt buộc mua vé 2 chiều

(5)  Tự mua thực phẩm tại siêu thị. Ăn uống tại nhà hàng, trung bình 7€-20€/buổi ăn

(6)  Đi lại tự do với các loại phương tiện công cộng trong phạm vi thành phố

(7)  Gía của căn hộ riêng tại Paris mùa thấp điểm. Gía nhà trung bình 280€/tuần

(7)  Gía bảo hiểm y tế và du lịch áp dụng đối với sinh viên

(*)  Không bắt buộc. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng cá nhân

LÀM SAO ĐỂ ĐĂNG KÝ  ?

BẠN THỎA MÃN 100% ĐIỀU KIỆN ?

Chúc mừng ! Bạn đã đi được 50% đoạn đường. Bạn có thể đăng ký chương trình ngay bây giờ !

BẠN CẦN THÊM THÔNG TIN ?

Bạn không thấy phù hợp với chương trình này ? Đừng lo lắng ! Hãy tiếp tục xem chương trình khác hoặc liên lạc với EGE

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1- Tôi có cần phải biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh để tham gia chương trình ?


Có một số chương trình không yêu cầu biết tiếng Pháp để tham gia khóa học. Tùy theo chương trình học hoặc lớp học, trình độ tiếng Pháp sẽ yêu cầu tối thiểu trình độ căn bản A2. Xem kỹ điều kiện yêu cầu đầu vào của mỗi lớp học. Trong trường hợp sinh viên chưa biết tiếng Pháp, trình độ tiếng Anh giao tiếp là bắt buộc để xử lý tình huống căn bản sau khi đến Pháp
2- Các chương trình học tiếng Pháp áp dụng cho tất cả mọi người ?


Về khung chương trình, hoàn toàn đúng. Mục đích của những chương trình này nhằm giúp phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp cũng như tìm hiểu những nét đẹp văn hóa, con người và đất nước Pháp cho tất cả mọi người. Về độ tuổi, EGE không hỗ trợ cho các bạn dưới tuổi vị thành niên, phải ít nhất 18 tuổi và ưu tiên đang là sinh viên hoặc các sinh viên đã ra trường. Những trường hợp đã đi làm và đã hơn 35 tuổi, EGE vẫn có thể xem xét theo từng trường hợp. Tuy nhiên có những nguyên tắc khá đặc biệt liên quan đến Visa và quản lý nhập cư Pháp, do đó có một số chương trình khó hoặc không tương thích với Visa sinh viên để có đi trực tiếp từ Việt nam. Bạn nên tham khảo thêm với chuyên viên của EGE để chọn chương trình phù hợp cho tình trạng hiện tại của bạn ( đang ở Việt nam / đang ở Pháp / đang ở nước ngoài...)
3- Trường chuyên ngữ mà tôi sẽ học ở đâu tại Pháp ?


EGE chọn lọc 100% các trường chuyên ngữ có vị trí nằm ở ngay trung tâm của các thành phố lớn tại Pháp : Paris, Bordeaux, Nice, Biarritz
4- Những chương trình đào tạo này có gì vượt trội so với các chương trình đào tạo ở những trường chuyên ngữ khác không thuộc trong hệ thống đối tác của EGE ?


EGE là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều hệ thống trường chuyên ngữ danh tiếng cũng như chất lượng đào tạo của những hệ thống trường này được thừa nhận của bộ giáo dục Pháp như France Langue, Alliance française, Cơ sở đào tạo tiếng Pháp Sorbonne... Đối với sinh viên hiện đang sống tại Việt nam, EGE đề nghị chủ yếu các chương trình đào tạo của hệ thống trường France Langue nhờ vào sự đa dạng của các chương trình mà nhà trường đã xây dựng đặt biệt theo yêu cầu của EGE nhằm tương thích tối đa với đặc tính hồ sơ và nhu cầu của sinh viên Việt nam.

Destinations

Khám phá các thành phố lý tưởng thông qua videos, hình ảnh và tư liệu chọn lọc bởi EGE. Bạn hãy bắt đầu tiếp cận cuộc sống, các hoạt động văn hóa hay địa điểm du lịch...nơi mà bạn sẽ sống trong vài tháng sắp đến.

Testimoinals

Thành công của mỗi sinh viên là thành công của EGE. Dưới đây là những phản hồi và những bằng chứng sống động từ những trải nghiệm thông qua photos và video của sinh viên đã tham gia chương trình EGE