FAQs - Câu hỏi thường gặp của Doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

EGE hỗ trợ tuyển dụng miễn phí nguồn nhân lực quốc tế ?


Đúng.

  • EGE hỗ trơ tuyển dụng miễn phí cho 03 nhân sự quốc tế áp dụng đối với chương trình Thực tập từ 1 đến 6 tháng.

  • EGE hỗ trơ tuyển dụng miễn phí cho tất cả các nhân sự quốc tế áp dụng đối với chương trình Thực tập từ 1 đến tối đa 2 tháng.
Thủ tục tuyển dụng thông qua hỗ trợ của EGE là như thế nào ?


Các vị trí tuyển dụng mới có thể cập nhật trực tiếp hoặc gởi qua email cho EGE, team EGE sẽ hỗ trợ cập nhật online.

Kể từ thời điểm nhận vị trí thực tập, EGE team bắt đầu quy trình tuyển dụng gồm :

  1. Soạn thảo hoặc điều chỉnh tin tuyển dụng

  2. Đăng tin tuyển dụng

  3. Phỏng vấn sơ tuyển với ứng viên

  4. Kiểm tra hồ sơ ứng viên

Ngay khi sơ tuyển ứng viên phù hợp với vị trí yêu cầu, EGE gởi đầy đủ hồ sơ ứng viên và đặt hẹn phỏng vấn cho ứng viên và doanh nghiệp bạn.

Sau buổi phỏng vấn, doanh nghiệp cần gởi thư xác nhận: Quyết định hoặc từ chối ứng viên theo mẫu

Trong trường hợp quyết định đồng ý tuyển dụng ứng viên, EGE tiến hành hỗ trợ Doanh nghiệp và ứng viên các thủ tục hành chính.

Trong trường hợp quyết định từ chối tuyển dụng ứng viên, EGE gởi những hồ sơ ứng viên mới cho Doanh nghiệp
Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực dài hạn cho những vị trí cấp cao, EGE có cung cấp loại hỗ trợ này ? Nếu có, EGE có thu phí hay miễn phí cho hỗ trợ tuyển dụng này ?


Có.

EGE chỉ tuyển dụng nguồn nhân lực trong phạm vi Châu Âu, đa số các ứng viên đến từ Pháp.

Hỗ trợ tuyển dụng này là có thu phí. Xem thêm mục Biểu phí
Thời gian EGE tìm và sơ tuyển ứng viên thường kéo dài bao lâu ?


Trung bình 2 tháng : Đối với loại hợp đồng Thực tập

Trung bình 4 tháng : Đối với loại hợp đồng Lao động

Thời gian tuyển dụng sẽ thay đổi đối với những vị trí tuyển dụng có nhiều yêu cầu đặc biệt về kỹ năng chuyên môn hoặc ngôn ngữ

Sau buổi phỏng vấn với ứng viên, Doanh nghiệp có tối đa 7 ngày để đưa ra quyết định đồng ý/từ chối ứng viên.