DỊCH VỤ HỖ TRỢ EGE

 GIỮA CHÚNG TA ,  MỌI THỨ ĐỀU RÕ RÀNG ! 

14 ngày thay đổi quyết định . Hỗ trợ THÀNH CÔNG hoặc hoàn trả*

TÙY CHỌN

Bạn có thể tự lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ lẻ và tự xây dựng gói dịch vụ theo ý mình

Xem chi tiết các dịch vụ hỗ trợ 

Gói hỗ trợ MIỄN PHÍ

+

STANDARD + COMFORT + SMART

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

3 gói hỗ trợ được thiết kế dựa theo năng lực hồ sơ và năng lực tài chính của từng sinh viên

Xem chi tiết các dịch vụ hỗ trợ 

BIỂU PHÍ

Sinh viên hoàn toàn được tự do lựa chọn các hỗ trợ cần thiết đúng với nhu cầu cần của mình 

Chi phí hỗ trợ từ 690 €

(*) Xem điều kiện chi tiết Chính sách Thanh toán & Hoàn trả