DỊCH VỤ HỖ TRỢ EGE

 GIỮA CHÚNG TA ,  MỌI THỨ ĐỀU RÕ RÀNG ! 

14 ngày thay đổi quyết định . Hỗ trợ THÀNH CÔNG hoặc hoàn trả*

TÙY CHỌN

Bạn có thể tự lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ lẻ và tự xây dựng gói dịch vụ theo ý mình

Xem chi tiết các dịch vụ hỗ trợ 

+

STANDARD + COMFORT + SMART

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

3 gói hỗ trợ được thiết kế dựa theo năng lực hồ sơ và năng lực tài chính của từng sinh viên

Xem chi tiết các dịch vụ hỗ trợ 

BIỂU PHÍ

Sinh viên hoàn toàn được tự do lựa chọn các hỗ trợ cần thiết đúng với nhu cầu cần của mình 

Chi phí hỗ trợ từ 690 €

(*) Xem điều kiện chi tiết Chính sách Thanh toán & Hoàn trả

Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0