HỌC BỔNG DU HỌC PHÁP

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC – HỌC BỔNG THẠC SỸ - HỌC BỔNG TIẾN SỸ

Một số học bổng danh giá dành cho sinh viên Việt nam

Học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

 

Các chuyên ngành học ưu tiên : Khoa học cơ bản, Đào tạo kỹ sư, Kinh tế và quản lý, Luật

Áp dụng trình độ : Thạc sĩ năm 2 , Tiến sỹ

Mức học bổng : 615 euros/tháng cho Thạc sỹ , 1 060 euros/tháng cho Tiến sỹ

Thời gian : Thạc sĩ 2: Học bổng tối đa là 12 tháng , Tiến sĩ : Học bổng tối đa là 36 tháng

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 10

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 1

Ngày phỏng vấn : Tháng 3

Ngày công bố kết quả : Tháng 4

Chương trình học bổng Eiffel Bộ Ngoại Giao Pháp

Các chuyên ngành học ưu tiên : Khoa học cơ bản, Đào tạo kỹ sư, Kinh tế và quản lý, Luật

Áp dụng trình độ : Thạc sĩ , Tiến sỹ

Mức học bổng : 1181 euros/ tháng cho Thạc sỹ , 1400 euros/ tháng cho Tiến sỹ

Thời gian : Thạc sĩ : Học bổng từ 12 -36 tháng , Tiến sĩ : Học bổng tối đa là 10 tháng

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 10

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 1

Ngày phỏng vấn : Tháng 1-3

Ngày công bố kết quả : Tháng 3

Học bổng của Đại học Paris Sorbonne Cité (USPC)

 

Các chuyên ngành học ưu tiên : Các ngành trong danh sách

Áp dụng trình độ : Thạc sỹ , Tiến sỹ, Giảng viên

Mức học bổng : Email trực tiếp Quản lý chương trình

Thời gian : Học bổng tối đa là 12 -36 tháng

Thông báo nộp hồ sơ : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Ngày phỏng vấn : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Ngày công bố kết quả : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Học bổng MBA – Đại học HEC PARIS

Các chuyên ngành học ưu tiên : Tất cả các ngành

Áp dụng trình độ : Thạc sỹ

Mức học bổng : Tối đa 10,000 USD/người

Thời gian : Thạc sỹ - Học bổng tối đa là 1 năm

Thông báo nộp hồ sơ : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Ngày phỏng vấn : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Ngày công bố kết quả : Kiểm tra trực tiếp trên web chính thức

Học bổng Chính phủ Việt Nam - Đề án 911

Các chuyên ngành học ưu tiên : 14 ngành

Áp dụng trình độ : Tiến sĩ

Mức học bổng : 888 euros cho Tiến sỹ ( Pháp)

Thời gian : Học bổng tối đa là 36 tháng

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 10

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 12

Ngày phỏng vấn : Tháng 2

Ngày công bố kết quả : Tháng 3

Học bổng Chính phủ Việt Nam - Đề án 599

Các chuyên ngành học ưu tiên : Tất cả các ngành

Áp dụng trình độ : Đại học, Thạc sỹ

Mức học bổng : Tối đa 20,000 USD/người/năm

Thời gian : Đại học -Học bổng tối đa là 4 năm, Thạc sỹ - Học bổng tối đa là 2 năm

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 1

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 3

Ngày phỏng vấn : Tháng 4-6

Ngày công bố kết quả : Tháng 6

Học bổng AUF của Cơ quan đại học Pháp ngữ

 

Các chuyên ngành học ưu tiên : Tất cả các ngành

Áp dụng trình độ : Thạc sỹ

Mức học bổng : Toàn phần cho Thạc sỹ ( số tiền tùy theo vùng)

Thời gian : Thạc sĩ :Học bổng tối đa từ 1 kỳ đến 2 kỳ ( dưới 10 tháng)

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 1

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 5

Ngày phỏng vấn : Tháng 6/7

Ngày công bố kết quả : Tháng 7/8

Học bổng Thực tập Quốc tế của AUF

 

Các chuyên ngành học ưu tiên : Tất cả các ngành

Áp dụng trình độ : Thạc sỹ

Mức học bổng : 570 euros đến 810 euros

Thời gian : Thạc sĩ : Học bổng: Học bổng tối đa là 2 đến 3 tháng

Thông báo nộp hồ sơ : Tháng 2

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Tháng 5

Ngày phỏng vấn : Tháng 6

Ngày công bố kết quả : Tháng 7