LIST CÁC ĐẠI SỨ EGE TẠI VIỆT NAM

Chọn cho mình một người bạn đồng hành ... một người bạn đơn giản là sẵn sàng lắng nghe và động viên mình trong suốt quá trình lập kế hoạch trải nghiệm quốc tế !

ĐÀ NẴNG

Tâm Thanh
Giảng viên đại học

ĐÀ NẴNG >

My Dung
Chuyên viên IT

ĐÀ NẴNG >

Thanh Bình
Giám đốc

ĐÀ NẴNG >

HỒ CHÍ MINH

Hoàng Dinh
Giảng viên đại học

HỒ CHÍ MINH >

Diẽm Tiên
Chủ doanh nghiệp

HỒ CHÍ MINH >

Thùy Dung
Giám đốc

HỒ CHÍ MINH >

ON-LINE

Hai Đăng
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Quỳnh Nhu
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Hồng Mi
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0