LIST CÁC ĐẠI SỨ EGE TẠI VIỆT NAM

Chọn cho mình một người bạn đồng hành ... một người bạn đơn giản là sẵn sàng lắng nghe và động viên mình trong suốt quá trình lập kế hoạch trải nghiệm quốc tế !

ĐÀ NẴNG

Tâm Thanh
Giảng viên đại học

ĐÀ NẴNG >

LIÊN LẠC

Mã số đại sứ

AMB-DN201801

Tam thanh 1 .jpg

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

My Dung
Chuyên viên IT

ĐÀ NẴNG >

My Dung.jpg

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Mã số đại sứ

AMB-DN201802

LIÊN LẠC

Thanh Bình
Giám đốc

ĐÀ NẴNG >

Tran Thanh Binh 1.jpg

LIÊN LẠC

Mã số đại sứ

AMB-DN201803

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

HỒ CHÍ MINH

Hoàng Dinh
Giảng viên đại học

HỒ CHÍ MINH >

Hoang Dinh.jpg

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Mã số đại sứ

AMB-HCM201801

LIÊN LẠC

Diẽm Tiên
Chủ doanh nghiệp

HỒ CHÍ MINH >

Diem Tien.jpg

LIÊN LẠC

Mã số đại sứ

AMB-HCM201802

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Thùy Dung
Giám đốc

HỒ CHÍ MINH >

Thuy Dung.jpg

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Mã số đại sứ

AMB-HCM201803

LIÊN LẠC

ON-LINE

Hai Đăng
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Dang Bui 1.jpg

LIÊN LẠC

Mã số đại sứ

AMB-HCM201801

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Quỳnh Nhu
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Quynh Nhu.jpg

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h

Mã số đại sứ

AMB-HCM201802

LIÊN LẠC

Hồng Mi
Sinh viên tại Pháp

HỒ CHÍ MINH >

Hong Mi.jpg

LIÊN LẠC

Mã số đại sứ

AMB-HCM201803

Gặp trực tiếp tại địa phương

Đặt lịch hẹn

 

 

Vui lòng bạn ghi rõ tên & mã số trong phiếu hẹn Lấy hịch  hẹn ít nhất  trước 48h