ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN -

HỦY - HOÀN TRẢ

2017-2018

I - ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

 

1 - ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHUNG

Tất cả thủ tục đăng ký chính thức để sử dụng các gói hỗ trợ chương trình hoặc các dịch vụ khác của EGE, sinh viên bắt buộc thực hiện đồng thời một thủ tục thanh toán cho các khoản phí sử dụng dịch vụ liên quan đó. Các điều kiện thanh toán chung và các điều kiện thanh toán chi tiết là một phần không thể tách rời với Điều kiện sử dụng dịch vụ chung của EGE. 

1.1 - PHÂN LOẠI PHÍ

EGE thông thường có 2 loại phí chính và 1 loại phí bổ sung

Phí Gói hỗ trợ chương trình chính ( Placement Service fee )

Phí Dịch vụ hỗ trợ cộng thêm ( Optional Service fee ). 

Phí bổ sung ( Supplement fee) : tùy trường hợp, có thể phát sinh các loại phí như phí sửa đổi, phí hủy, phí express, phí quản lý hồ sơ...

 

Các loại phí đặt biệt

Học phí ( Tuition fee ): EGE thu hộ cho các trường đối tác hoặc sinh viên có thể thanh toán trực tiếp cho trường

Phí khác ( Other fee ): EGE thu hộ cho các nhà cung cấp như tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà hàng tháng, tiền đặt cọc...vv

1.2 - MỨC PHÍ ÁP DỤNG

 

Mức phí dịch vụ trình bày chưa bao gồm VAT 20% ( áp dụng theo quy định nhà nước Pháp). 20% VAT sẽ được đính kèm tại thời điểm thanh toán.

Mức học phí được miễn VAT ( áp dụng theo quy định nhà nước Pháp)

Mức phí được áp dụng chính thức theo biểu phí hiện hành trên website www.ege-vietnam.com và hóa đơn xuất tại thời điểm thanh toán

Biểu phí dịch vụ hỗ trợ được cập nhật thường xuyên trong năm

Học phí được cập nhật hàng năm, mỗi năm một lần

1.3 - LOẠI TIỀN TỆ

Các giao dịch của EGE sử dụng bằng Euro (€ )

Tỷ giá quy đổi từ Việt nam đồng sang Euro hay ngược lại, sẽ do ngân hàng bên chuyển quy định tại thời điểm thực hiện giao dịch

1.4 - THANH TOÁN CHẬM TRỄ

 

Về nguyên tắc, mọi thủ tục thanh toán bắt buộc phải được thực hiện đúng hạn và phải thanh toán toàn bộ các loại phí trên hóa đơn liên quan đến các dịch vụ đã đăng ký chính thức. Tất cả các việc yêu cầu hủy gói hỗ trợ chương trình hoặc dịch vụ từ phía sinh viên sẽ dẫn đến một khoản phí hủy-hoàn trả cho EGE theo điều kiện ghi rõ trong mục “Hủy-Hoàn trả”.

Trong trường hợp sinh viên đã hoàn tất thủ tục thanh toán cho EGE, khoản phí hủy-hoàn trả được áp dụng sẽ được EGE khấu trừ trực tiếp trong khoản tiền đã thanh toán.

Đối với các trường hợp thanh toán chậm trễ hơn ngày quy định, mức phí tiền phạt là 1% mỗi tháng trên tổng số tiền. Đồng thời, một phí cố định là 40 euros (€) sẽ được đồng thời áp dụng để chi trả các các thủ tục quản lý các hồ sơ thanh toán chậm dựa theo Điều L.441-6 của luật thương mại và Điều D.441-5 về việc thi hành luật dân sự.

 

1.5 - TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH

Sinh viên là đối tượng duy nhất có thể xem xét tính khả thi và đánh giá đúng được tình trạng tài chính thực tế của bản thân mình trước khi cam kết sử dụng các dịch vụ và đăng ký tham gia chính thức vào các chương trình của EGE. Do đó, sinh viên hiểu được trách nhiệm về việc bảo đảm tài chính của mình đối với các thủ tục thanh toán cho EGE cũng như đối với các tình huống có thể xảy ra như hủy chương trình và dịch vụ đã đăng ký với EGE hoặc những tình huống phát sinh khác.

 

2 - ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHI TIẾT

 

2.1 - ĐỐI VỚI GÓI HỖ TRỢ EGE

Đối với phí gói hỗ trợ chương trình và dịch vụ cộng thêm đã được đăng ký cùng thời điểm, sinh viên được quyền thực hiện thủ tục thanh toán toàn bộ một (01) lần hoặc chia ra làm hai (02) lần

 

2.1.1 - Phương thức thanh toán toàn bộ một (01) lần

Trường hợp 1 : khi sinh viên mong muốn thực hiện thủ tục này theo nhu cầu của mình.

Trường hợp 2 : khi sinh viên làm thủ tục đăng ký trễ hơn so với thời gian chuẩn bị cần thiết của chương trình, sinh viên bắt buộc phải thanh toán toàn bộ toàn bộ mức phí của gói dịch vụ và các dịch vụ cộng thêm đã đăng ký ; đồng thời loại phí «  Express » sẽ được EGE áp dụng để cung cấp các dịch vụ cấp tốc. (x.t Khung chương trình và biểu phí « Express »)

Thời điểm thanh toán : trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ thời điểm sinh viên làm thủ tục đăng ký chính thức. EGE chỉ bắt đầu cung cấp các hỗ trợ cho chương trình và dịch vụ khi thủ tục thanh toán lần một (01) đã được hoàn tất.

2.1.2 - Phương thức thanh toán chia ra làm hai (02) lần

Thanh toán lần một (01) – Phí đặt cọc : Sinh viên thực hiện thanh toán 50% toàn bộ mức phí của gói dịch vụ và các dịch vụ cộng thêm đã đăng ký

Thời điểm thanh toán : trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ thời điểm sinh viên làm thủ tục đăng ký chính thức. EGE chỉ bắt đầu cung cấp các hỗ trợ cho chương trình và dịch vụ khi thủ tục thanh toán lần một (01) đã được hoàn tất.

Thanh toán lần hai (02) – Phí còn lại : Sinh viên thực hiện thanh toán 50% còn lại của toàn bộ mức phí của gói dịch vụ và các dịch vụ cộng thêm đã đăng ký

Thời điểm thanh toán : trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ thời điểm sinh viên nhận được văn bản « Thư chấp thuận của các tổ chức/cá nhân đón tiếp » và trước khi sinh viên nhận văn bản pháp lý ký kết chính thức với tổ chức/cá nhân đón tiếp ; đồng thời trước khi sinh viên bắt đầu thực hiện thủ tục xin thị thực ít nhất 30 ngày (trong trường hợp có đính kèm dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin thị thực)

Phương tiện thanh toán : sinh viên được quyền thực hiện thủ tục thanh toán bằng nhiều cách :

 • Thanh toán online thông qua website www.ege-vietnam.com

 • Thanh toán online thông qua hóa đơn và qua email

 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng quốc tế trực tiếp cho EGE

 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nội địa gián tiếp thông qua các tổ chức đại diện được EGE ủy quyền hợp pháp thu hộ tại Việt nam. Xem danh sách đại diện.

Thanh toán online thông qua website www.ege-vietnam.com không áp dụng đối với thủ tục thực hiện thanh toán chia ra nhiều lần

 

2.2 - ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CỘNG THÊM EGE

Khi sinh viên đăng ký một hoặc nhiều các dịch vụ cộng thêm mà không tham gia chương trình chính của EGE, sinh viên được quyền thực hiện thủ tục thanh toán một (01) lần cho toàn bộ các dịch vụ liên quan.

Thời điểm thanh toán: ngay tại thời điểm sinh viên làm thủ tục đăng ký chính thức.

Phương tiện thanh toán: Thủ tục thanh toán chỉ được thực hiện duy nhất bằng phương pháp thanh toán online thông qua website www.ege-vietnam.com

 

2.3 - ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BỔ SUNG - PHÁT SINH 

Trong điều kiện sinh viên sửa đổi các gói hỗ trợ, bổ sung thêm các dịch vụ khác, những thay đổi đặc biệt dẫn đến một loại phí phát sinh hoặc khoản phí bổ sung liên quan đến điều kiện đặt biệt của chương trình/dịch vụ; sinh viên được quyền thực hiện thủ tục thanh toán một (01) lần cho toàn bộ các phí liên quan.

Thời điểm thanh toán: ngay tại thời điểm các loại phí liên quan được phát sinh.

Phương tiện thanh toán: Thủ tục thanh toán chỉ được thực hiện duy nhất bằng phương pháp thanh toán online thông qua website www.ege-vietnam.com

 

2.4 - ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THANH TOÁN ĐẶC BIỆT

2.4.1 - Thanh toán Học phí

 

Đối với các chương trình có đính kèm với các chương trình đào tạo, sinh viên phải thực hiện thủ tục thanh toán học phí theo yêu cầu chỉ định của cơ sở đào tạo (trường đại học/trường ngôn ngữ…). Mỗi trường có chính sách thu học phí riêng, tuy nhiên có thể tóm tắt dưới ba (03) dạng sau :

 • Thanh toán chia ra làm hai (02) lần : đây là phương pháp thanh toán được áp dụng phổ biến nhất bởi các trường đại học. (i) Thanh toán lần lần 1 – Lệ phí đăng ký + 30% hoặc 50% tổng học phí ; (ii) Thanh toán lần 2- 70% hoặc 50% còn lại của tổng số tiền học phí

 • Thanh toán toàn bộ học phí một (01) hoặc hai (02) lần : thường áp dụng đối với chương trình Dự bị, Chương trình du học hè, chương trình đào tạo ít nhất hai (02) năm. (i) Thanh toán lần lần 1 : Lệ phí đăng ký + 100% học phí năm đầu tiên + 30% hoặc 50% học phí năm đại học/thạc sĩ chuyên nghành ; (ii) Thanh toán lần 2 : 70% hoặc 50% còn lại của học phí năm đại học/thạc sĩ chuyên nghành

 • Thanh toán toàn bộ học phí một (01) lần : thường áp dụng đối với các hệ trường đại học công lập hoặc trường đại học bán công.

 

Thời điểm thanh toán :

 • Thanh toán lần một (01) hoặc khi phải đóng toàn bộ học phí một (01) lần, sinh viên phải thanh toán tại thời điểm trường cấp giấy gọi nhập học tạm thời và phải trước khi trường cấp giấy gọi nhập học chính thưc.

 • Thanh toán lần hai (02) tại thời điểm sinh viên đã có visa và trước ngày bắt đầu nhập học.

 

Phương tiện thanh toán : Sinh viên có quyền thực hiện thanh toán phí dịch vụ liên trực tiếp cho nhà trường hoặc có thể thông qua các phương tiện hỗ trợ thanh toán quốc tế của EGE.

 

2.4.2 - Thanh toán Tiền thuê nhà

 

Gía của loại dịch vụ Nhà ở được cung cấp cung cấp bởi EGE hoặc dưới thương hiệu EGE-VIETNAM ; luôn được áp dụng một khoản phí dịch vụ của EGE có tên gọi « phí quản lý hồ sơ » hoặc « phí hành chính ». Loại phí quản lý hồ sơ này thay đổi theo từng dạng dịch vụ cung cấp. Loại phí này chưa bao gồm tiền thuê nhà hàng tháng, tiền đặt cọc và thuế lưu trú dựa theo biểu giá áp dụng của Bên cho thuê nhà. Sinh viên thanh toán dịch vụ phí cho EGE theo điều kiện Thanh toán các Dịch vụ cộng thêm EGE và thủ tục thanh toán tiền thuê nhà theo điều kiện sau đây :

 

 • Đối với Dịch vụ tìm nhà theo yêu cầu ( nhà ở tự do): Sinh viên sẽ thực hiện thanh toán Tiền đặt cọc và tiền thuê nhà hàng tháng trực tiếp cho Bên cho thuê nhà hoặc có thể thông qua các phương tiện hỗ trợ thanh toán quốc tế của EGE. Thời điểm thanh toán : (i) Thanh toán lần một (01) sinh viên thanh toán Tiền đặt cọc cho Bên cho thuê tại (ii) Thanh toán hàng tháng : sinh viên thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng hoặc hàng quý (03/ 06 / 09 /12 tháng) và tiền thuế lưu trú (nếu có) cho Bên cho thuê

 • Đối với Dịch vụ đăng ký nhà ở trong hệ thống đối tác EGE: Sinh viên được quyền thực hiện thủ tục thanh toán một (01) lần cho toàn bộ phí quản lý EGE và tiền thuê nhà trong suốt thời gian mà sinh viên muốn sử dụng nhà. Thời điểm thanh toán: ngay tại thời điểm các sinh viên đăng ký dịch vụ chính thức

 

Phương tiện thanh toán: Thủ tục thanh toán chỉ được thực hiện duy nhất bằng phương pháp thanh toán online thông qua website www.ege-vietnam.com

 
 

II - ĐIỀU KIỆN HỦY VÀ HOÀN TRẢ

 

 

1 - ĐIỀU KIỆN HỦY VÀ HOÀN TRẢ CHUNG

 

EGE được quyền áp dụng hủy-hoàn trả một phần, toàn phần hoặc không hoàn trả phí gói hỗ trợ chương trình và phí dịch vụ mà sinh viên đã đăng ký chính thức. Mọi yêu cầu hủy được lập từ phía sinh viên sẽ gắn liền với một khoản phí hủy-hoàn trả cho EGE.

Trong mọi trường hợp liên quan đến việc hủy và hoàn trả; sinh viên bắt buộc phải gởi yêu cầu bằng văn bản cho EGE theo đúng quy định của EGE.  EGE xử lý mọi yêu cầu hủy và hoàn trả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày EGE tiếp nhận văn bản yêu cầu của sinh viên.

Mức phí dịch vụ ngân hàng sẽ được EGE áp dụng cố định đối với mọi thủ tục hoàn trả là 5.8% trên tổng số tiền mà EGE cần hoàn trả cho sinh viên.

Mức phần trăm (%) hủy hoặc hoàn trả được áp dụng trên tổng mức phí liên quan đến gói hỗ trợ chương trình và các dịch vụ mà sinh viên đã đăng ký chính thức với EGE cùng với tất cả các loại phí bổ sung khác liên quan.

Thuật ngữ “Hủy” hoặc “Hoàn trả” được sử dụng tùy theo thời điểm thanh toán và phương pháp thanh toán (một lần hoặc nhiều lần) mà sinh viên đã thực hiện. EGE áp dụng thuật ngữ “Hủy” đối với các khoản mà sinh viên cần phải thanh toán cho EGE nhưng EGE chưa tiếp nhận khoản thanh toán này từ sinh viên; EGE áp dụng thuật ngữ “Hoàn trả” đối với các khoản mà sinh viên đã thực hiện hoàn tất thủ tục thanh toán cho EGE và EGE đã tiếp nhận khoản thanh toán này.

 

 

2 - ĐIỀU KIỆN HỦY VÀ HOÀN TRẢ CHI TIẾT

 

2.1 - THEO YÊU CẦU CỦA SINH VIÊN

2.1.1 - Đối với Gói hỗ trợ chương trình

 

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký chính thức

 

Với bất kỳ lý do gì, sinh viên được quyền hủy các các dịch vụ đã đăng ký sơ tuyển với EGE trước khi sinh viên thực hiện thủ tục đăng ký chính thức với EGE. Tại thời điểm này, không có bất kỳ khoản phí dịch vụ hay lệ phí nào được áp dụng đối với sinh viên. Điều kiện này cũng được áp dụng ngay cả trong các trường hợp sau:

 • Sinh viên đã hoàn tất thủ tục đăng ký sơ tuyển

 • Sinh viên đã nhận được “Thư chấp nhận tham gia chương trình EGE” sau khi phỏng vấn sơ tuyển thành công.

 

EGE được quyền hủy mọi yêu cầu của sinh viên mà không cam kết bất kỳ trách nhiệm nào trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày EGE xuất văn bản  “Thư chấp nhận tham gia chương trình EGE”. Sau 30 ngày, mọi văn bản liên quan mà EGE đã cung cấp cho sinh viên không còn hiệu lực như: báo giá, giá cam kết, Thư chấp nhận tham gia chương trình…vv.

 

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký chính thức

Trong mọi trường hợp và với bất kỳ lý do nào, điều kiện hủy và hoàn trả sẽ được áp dụng như sau:

 1. Trước 14 ngày kể từ ngày đăng ký chính thức:  Hủy hoặc Hoàn trả 100% tổng mức phí liên quan đến chương trình và dịch vụ đã đăng ký dựa theo luật Tiêu dùng của nước Cộng hòa Pháp, sinh viên được quyền hủy các dịch vụ đã đăng ký chính thức với EGE với bất kỳ lý do gì trong thời hạn 14 ngày.

 2. Sau 14 ngày và trước khi sinh viên nhận được « Thư chấp thuận của các tổ chức/cá nhân đón tiếp »: Hủy hoặc Hoàn trả 50% tổng mức phí liên quan đến chương trình và dịch vụ đã đăng ký sẽ không được hoàn trả

 3. Sau khi sinh viên nhận được văn bản pháp lý (hợp đồng, thỏa thuận, thư mời nhập học) chính thức với tổ chức/cá nhân đón tiếp và trước khi nhận được thị thực/visa:

 • Đối với gói hỗ trợ Comfort/Smart: Hủy hoặc Hoàn trả 20% tổng mức phí liên quan đến chương trình và dịch vụ đã đăng ký sẽ không được hoàn trả

 • Đối với gói hỗ trợ Standard: 100% tổng mức phí liên quan đến chương trình và dịch vụ đã đăng ký sẽ không được hủy hoặc hoàn trả

 1. Sau khi sinh viên nhận được thị thực/visa:  100% tổng mức phí liên quan đến chương trình và dịch vụ đã đăng ký sẽ không được hủy hoặc hoàn trả

 

2.1.2 - Đối với các Dịch vụ cộng thêm (không đính kèm với một chương trình chính)

 

Sau khi sinh viên thực hiện thủ tục đăng ký chính thức và đã thực hiện thủ tục thanh toán, tất cả các dịch vụ cộng thêm đã đăng ký sẽ không được hủy hoặc hoàn trả trong mọi trường hợp.

 

2.1.3 - Đối với các loại Phí Bổ sung

Tất cả các mức phí bổ sung không được hủy hoặc hoàn trả trong mọi trường hợp

 

2.1.4 - Đối với Học phí

Tất cả các loại học phí được đính kèm trong các “Gói hỗ trợ” EGE dựa theo chính sách hủy-hoàn trả của mục “Gói hỗ trợ chương trình”

Tất cả các loại học phí không được đính kèm trong các “Gói hỗ trợ” EGE, điều kiện hủy và hoàn trả dựa theo chính sách hủy-hoàn trả của các trường đón tiếp.

 

2.1.5 - Đối với Phí thuê nhà

 

Tất cả các loại phí thuê nhà được đính kèm trong các “Gói hỗ trợ” EGE dựa theo chính sách hủy-hoàn trả của mục “Gói hỗ trợ chương trình”

Tất cả các loại phí thuê nhà không được đính kèm trong các “Gói hỗ trợ” EGE, điều kiện hủy và hoàn trả dựa theo chính sách hủy-hoàn trả của các trường Bên cho thuê nhà.

 

2.2 - ĐIỀU KIỆN HOÀN TRẢ ĐẶC BIỆT

 

EGE áp dụng điều kiện hủy-hoàn trả đặc biệt đối với 2 trường hợp sau:

 

2.2.1 - Hồ sơ xin thị thực bị từ chối bởi Đại sứ quán/Lãnh sự quán

Khi sinh viên bị từ chối thị thực bởi Đại sứ quán/Lãnh sự quán liên quan đến chương trình chính đã đăng ký. Thủ tục hoàn trả chỉ được EGE chấp thuận trong điều kiện sinh viên phải hội đủ các yếu tố sau:

 • Dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin thị thực đã đính kèm trong gói hỗ trợ ( Comfort hoặc Smart)

 • Sau khi bổ sung đầy đủ các giấy tờ và thực hiện đúng hướng dẫn của EGE cho thủ tục xin cứu xét hồ sơ xin thị thực đối với các cơ quan chức năng liên quan.

 • Cung cấp văn bản từ chối thị thực và văn bản từ chối đơn xin cứu xét chính thức cho EGE

EGE hủy hoặc hoàn trả 50% tổng mức phí Gói hỗ trợ đã đăng ký

 

2.2.2 - Hợp đồng Thực tập/Aupair bị từ chối bởi Phòng lao động và đào tạo Pháp (DIRECCTE)

 

Khi hợp đồng bị từ chối duyệt bởi Phòng lao động và đào tạo Pháp liên quan đến chương trình chính Thực tập tại Pháp hoặc Aupair tại Pháp mà sinh viên đã đăng ký. Thủ tục hoàn trả chỉ được EGE chấp thuận trong điều kiện sinh viên phải hội đủ các yếu tố sau:

 • Dịch vụ hỗ trợ thủ tục xét duyệt đã đính kèm trong gói hỗ trợ ( Standard, Comfort hoặc Smart)

 • Sau khi nộp đầy đủ các giấy tờ và thực hiện đúng hướng dẫn của EGE cho thủ tục xét duyệt này tại các cơ quan chức năng DIRECCTE

 • Sau khi bổ sung đầy đủ các giấy tờ và thực hiện đúng hướng dẫn của EGE cho thủ tục cứu xét đối với các cơ quan chức năng DIRECCTE

EGE hủy hoặc hoàn trả 70% tổng mức phí Gói hỗ trợ đã đăng ký

 

2.3 - THEO YÊU CẦU CỦA  EGE

 

Trong một số trường hợp, EGE được quyền hủy các hỗ trợ, dịch vụ đã cam kết với sinh viên.

Hủy hoặc Hoàn trả 100%:

 • EGE không ở trong điều kiện thuận lợi để bảo đảm các gói hỗ trợ đối với chương trình đã cam kết hoặc dịch vụ liên quan trong thời hạn đã thống nhất.

Hủy hoặc Hoàn trả 70%

 • EGE không ở trong điều kiện thuận lợi để bảo đảm tổ chức/cá nhân đón tiếp hoàn tất thủ tục ký văn bản pháp lý chính thức với sinh viên sau khi sinh viên nhận được « Thư chấp thuận của các tổ chức/cá nhân đón tiếp »

Hủy hoặc Hoàn trả 50%

 • Sinh viên không thực hiện thành công tối đa 5 cơ hội (gồm 3 cơ hội chính và 2 cơ hội phụ) phỏng vấn với tổ chức/cá nhân đón tiếp

 • Trong trường hợp sinh viên có thái độ thiếu hợp tác và hành vi không thực hiện đúng các yêu cầu hướng dẫn của EGE; tạo ra những sự cản trở cho công tác và tiến độ thực hiện các dịch vụ đã cam kết cũng như những khó khăn để EGE bảo toàn kết quả dự kiến của các dịch vụ

Không hoàn trả

 • Sinh viên giả mạo giấy tờ, cung cấp thông tin cá nhân sai lệch

 • Không tôn trọng các nguyên tắc của chương trình và các hướng dẫn EGE