KẾT NỐI ĐỂ THÀNH CÔNG

EGE, tổ chức hỗ trợ trao đổi sinh viên quốc tế.

PORTAL dành cho
SINH VIÊN
PORTAL dành cho
PHỤ HUYNH
PORTAL dành cho
SINH VIÊN EGE
PORTAL dành cho
DOANH NGHIỆP
PORTAL dành cho
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PORTAL dành cho
NHÀ CUNG CẤP
du học pháp.png

CỔNG THÔNG TIN

 

Tìm kiếm thông tin theo chuyên mục. Mỗi portal tích hợp những thông tin cần thiết cho từng đối tượng liên quan.

Bạn là sinh viên đang quan tâm đến các cơ hội học tập, trải nghiệm quốc tế ? Tham khảo Portal dành cho Sinh viên ! 

Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0