KẾT NỐI ĐỂ THÀNH CÔNG

EGE, tổ chức hỗ trợ trao đổi sinh viên quốc tế.

PORTAL dành cho
DOANH NGHIỆP
PORTAL dành cho
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PORTAL dành cho
NHÀ CUNG CẤP

6 CỔNG THÔNG TIN

 

Tìm kiếm thông tin theo chuyên mục. Mỗi portal tích hợp những thông tin cần thiết cho từng đối tượng liên quan.

Bạn là sinh viên đang quan tâm đến các cơ hội học tập, trải nghiệm quốc tế ? Tham khảo Portal dành cho Sinh viên ! 

PORTAL dành cho
SINH VIÊN
PORTAL dành cho
PHỤ HUYNH
PORTAL dành cho
SINH VIÊN EGE

NETWORK EGE

 

Kết nối để thành công !

Cùng kết nối với EGE để cùng mang lại những cơ hội trải nghiệm quốc tế dành cho sinh viên Việt nam !

PORTAL dành cho
ĐẠI SỨ EGE
PORTAL dành cho
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN
PORTAL dành cho
ĐỐI TÁC EGE

TẠO HỒ SƠ NGAY !

 

Thành công hoàn toàn không có gì bí mật. Thành công đơn thuần là sự giao thoa giữa cơ hội và sự chuẩn bị !

Bạn tự do lựa chọn giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp EGE tùy theo độ rộng và dài của từng kế hoạch quốc tế mà bạn đặt ra.

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0