Aupair Ý | Trao đổi văn hóa | COMFORT

Aupair Ý | Trao đổi văn hóa | COMFORT

2,900€Price

Dịch vụ hỗ trợ định hướng và hỗ trợ Du học Ý theo Chương trình Aupair. Mức phí dịch vụ chỉ từ 2900€

EGE chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chi tiết trong  Gói dịch vụ Comfort - Chương trình Trao đổi văn hóa Aupair

 

Sinh viên luôn có thể đính kèm thêm các dịch vụ bổ sung ( xem hỗ trợ cộng thêm )

 

Tham khảo các dịch vụ hoặc loại phí đặc biệt đã bao gồm trong gói dịch vụ tại mục " ĐẶC BIỆT "

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0