Aupair Trao Đổi Văn Hóa tại Ý | STANDARD

Aupair Trao Đổi Văn Hóa tại Ý | STANDARD

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm tham gia chương trình Au pair tại Tây Ban Nha. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Pháp là điểm đến đầu tiên. Sau đó chuyển tiếp sang Ý theo chương trình Aupair khi sinh viên hoàn tất chương trình năm đầu tiên tại Pháp. Đây là chương trình kép Pháp/Ý

  Visa cấp : Loại visa Aupair dài hạn, khối Châu Âu

  Chương trình học: Dài hạn

  Khởi hành : Tháng 1, Tháng 3 , Tháng 6, Tháng 9

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Học sinh, Sinh viên,  người đang đi làm. Nữ từ 18-30 tuổi

  Cơ hội: Lưu trú dài hạn, chuyển tiếp sang đi học mà không cần phải về lại Việt Nam. Hỗ trợ rất nhiều tài chính từ gia đình bảo lãnh.

  Đầu vào : Trình độ Tiếng Pháp / Ý không bắt buộc vòng sơ tuyển