Aupair Trao Đổi Văn Hóa tại Pháp | COMFORT

Aupair Trao Đổi Văn Hóa tại Pháp | COMFORT

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm tham gia chương trình Au pair tại Pháp. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Pháp

  Visa cấp : Loại visa Aupair dài hạn, khối Châu Âu

  Chương trình học: Dài hạn

  Khởi hành : Tháng 1, Tháng 3 , Tháng 6, Tháng 9

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Học sinh, Sinh viên,  người đang đi làm. Nữ từ 18-30 tuổi

  Cơ hội: Lưu trú dài hạn, chuyển tiếp sang đi học mà không cần phải về lại việt nam. Hỗ trợ rất nhiều tài chính từ gia đình bảo lãnh.

  Đầu vào : Trình độ Tiếng Pháp / Anh không bắt buộc vòng sơ tuyển

4,900€Price
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0