Dịch vụ đăng ký thuê nhà ở tại Nhật | SERVICE

Dịch vụ đăng ký thuê nhà ở tại Nhật | SERVICE

SKU: ServiceHome-JP03

Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Nhật

 

  • Loại dịch vụ : Phí dịch vụ hỗ trợ đăng ký thuê nhà ở tại Nhật
  • Hạn đăng ký: Tối thiểu 10 ngày trước ngày dự kiến nhận nhà.

   

  THÔNG TIN CHUNG

   

  Loại nhà : Tùy theo yêu cầu và số lượng người, bạn có thể chọn:

  • Căn hộ ( riêng hoặc share)
  • Studio
  • Phòng đơn - Homestay

   

  Thời gian thuê nhà : Dài hạn, it nhất 1 tuần tháng trở lên

  Mức giá thuê nhà tối thiểu: Xem danh sách nhà ở Nhật

150€Price