Dịch vụ hỗ trợ riêng 24/7 quốc tế | SERVICE

Dịch vụ hỗ trợ riêng 24/7 quốc tế | SERVICE

SKU: Service-All04

Chuyên viên tư vấn hỗ trợ riêng 24/24, 7/7 ở nước ngoài tại sinh viên sẽ lưu trú. Gói hỗ trợ 5h/tháng

 

 • HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  • Có chuyên viên riêng hỗ trợ hướng dẫn 24/24, 7/7 ở nước ngoài
  • Gói hỗ trợ gồm tối đa 5h/tháng ( trao đổi điện thoại hoặc trực tiếp)
  • Can thiệp và hỗ trợ xử lý trong các vấn đề yêu cầu bởi sinh viên
  • Một số trường hợp khẩn cấp, EGE điều phối chuyên viên/người hỗ trợ trực tiếp tại nơi sinh viên lưu trú

   

  Lưu ý :

   

  EGE chỉ áp dụng đối với sinh viên tham gia một trong những chương trình chính của EGE.

  Nên sử dụng khi sinh viên lần đầu tiên đi nước ngoài

   

  EGE chỉ gia hạn dịch vụ này tối đa là 3 tháng.

   

175€Price