Dịch vụ hỗ trợ riêng 24/7 quốc tế | SERVICE

Dịch vụ hỗ trợ riêng 24/7 quốc tế | SERVICE

SKU: Service-All04
175€Price

Chuyên viên tư vấn hỗ trợ riêng 24/24, 7/7 ở nước ngoài tại sinh viên sẽ lưu trú. Gói hỗ trợ 5h/tháng

 

Chọn nơi lưu trú
Loại dịch vụ

HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

 

  • Có chuyên viên riêng hỗ trợ hướng dẫn 24/24, 7/7 ở nước ngoài
  • Gói hỗ trợ gồm tối đa 5h/tháng ( trao đổi điện thoại hoặc trực tiếp)
  • Can thiệp và hỗ trợ xử lý trong các vấn đề yêu cầu bởi sinh viên
  • Một số trường hợp khẩn cấp, EGE điều phối chuyên viên/người hỗ trợ trực tiếp tại nơi sinh viên lưu trú

 

Lưu ý :

 

EGE chỉ áp dụng đối với sinh viên tham gia một trong những chương trình chính của EGE.

Nên sử dụng khi sinh viên lần đầu tiên đi nước ngoài

 

EGE chỉ gia hạn dịch vụ này tối đa là 3 tháng.

 

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0