Dịch vụ dịch thuật | SERVICE

Dịch vụ dịch thuật | SERVICE

SKU: 10pages

Dịch vụ dịch thuật tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật

 

  • Loại dịch vụ : Dịch vụ dịch thuật
  • Hạn đăng ký: Tối thiểu 15 ngày trước ngày dự kiến tài liệu dịch thuật
  • Số lượng: 10 trang

   

  THÔNG TIN CHUNG

   

  Dịch sang ngôn ngữ : Tùy theo yêu cầu, bạn có thể chọn dịch tài liệu từ tiếng Việt sang :

  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Nhật
65€Price