Dịch vụ dịch thuật | SERVICE

Dịch vụ dịch thuật | SERVICE

SKU: 10pages
65€Price

Dịch vụ dịch thuật tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật

 

Chọn ngôn ngữ
 • Loại dịch vụ : Dịch vụ dịch thuật
 • Hạn đăng ký: Tối thiểu 15 ngày trước ngày dự kiến tài liệu dịch thuật
 • Số lượng: 10 trang

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Dịch sang ngôn ngữ : Tùy theo yêu cầu, bạn có thể chọn dịch tài liệu từ tiếng Việt sang :

 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Nhật

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0