Du học Pháp Hệ Tiến Sĩ | COMFORT

Du học Pháp Hệ Tiến Sĩ | COMFORT

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm Du học Pháp cho Hệ Tiến Sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng. Mức giá đã bao gồm VAT.

Phí dịch vụ EGE chưa bao gồm học phí.

 • Điểm đến:  Pháp

  Visa cấp : Loại visa du học dài hạn, khối Châu Âu

  Chương trình học: Dài hạn

  Khởi hành : Tháng 1, Tháng 9

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Học sinh, Sinh viên,  người đang đi làm

  Cơ hội: Lưu trú dài hạn, tìm việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp

  Đầu vào : Trình độ Tiếng Pháp / Anh không bắt buộc

4,900€Price
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0