Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Anh | SERVICE

Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Anh | SERVICE

SKU: ServiceHome-UK05
190€Price

Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Anh

 

Chọn thời gian
Chọn loại nhà
Dự kiến tài chính hàng tháng
Số lượng người ở
 • Loại dịch vụ : Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Anh
 • Hạn đăng ký: Tối thiểu 10 ngày trước ngày dự kiến nhận nhà.

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Loại nhà : Tùy theo yêu cầu và số lượng người, bạn có thể chọn:

 • Căn hộ ( riêng hoặc share)
 • Studio
 • Phòng đơn - Homestay

 

Thời gian thuê nhà : Dài hạn, ít nhất 1 tuần trở lên

Mức giá thuê nhà tối thiểu: Xem chi phí các loại nhà ở tại Anh

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0