Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Pháp | SERVICE

Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Pháp | SERVICE

SKU: ServiceHome-FR02

Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Pháp

 

  • Loại dịch vụ : Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Pháp
  • Hạn đăng ký: Tối thiểu 10 ngày trước ngày dự kiến nhận nhà.

   

  THÔNG TIN CHUNG

   

  Loại nhà : Tùy theo yêu cầu và số lượng người, bạn có thể chọn:

  • Căn hộ ( riêng hoặc share)
  • Studio
  • Phòng đơn - Homestay

   

  Thời gian thuê nhà : Dài hạn, ít nhất 1 tuần trở lên

  Mức giá thuê nhà tối thiểu: Xem chi phí các loại nhà ở Pháp

190€Price