Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Pháp | SERVICE

Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Pháp | SERVICE

SKU: ServiceHome-FR02

Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Pháp

 

  • Loại dịch vụ : Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Pháp
  • Hạn đăng ký: Tối thiểu 10 ngày trước ngày dự kiến nhận nhà.

   

  THÔNG TIN CHUNG

   

  Loại nhà : Tùy theo yêu cầu và số lượng người, bạn có thể chọn:

  • Căn hộ ( riêng hoặc share)
  • Studio
  • Phòng đơn - Homestay

   

  Thời gian thuê nhà : Dài hạn, ít nhất 1 tuần trở lên

  Mức giá thuê nhà tối thiểu: Xem chi phí các loại nhà ở Pháp

190€Price
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0