Hỗ trợ Phát triển kỹ năng | SERVICE

Hỗ trợ Phát triển kỹ năng | SERVICE

SKU: ServiceCoach-All05

Hỗ trợ đào tạo phát triển năng lực kỹ năng

 

 • HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  • 2 buổi định hướng riêng ( 45'/buổi )
   • Đặt mục tiêu học tập
   • Đặt mục tiêu nghề nghiệp
  • 2 buổi luyện phỏng vấn ( 45'/buổi )
   • Luyện phỏng vấn với tổ chức đón tiếp ( du học/thực tập/aupair)
   • Luyện phỏng vấn xin visa
  • 2 buổi hướng dẫn văn hóa và kỹ năng mềm
   • Văn hóa và thói quen hàng ngày của người bản địa
   • Kỹ năng thích nghi và kỹ năng tìm cơ hội nghề nghiệp/học tập ở nước ngoài

   

  Chương trình đào tạo gồm :

  Tổng cộng:  6 buổi hướng dẫn, mỗi buổi = 45' ( phút)

  Phương tiện sử dụng : Skype / Viber / Téléphone

  Lưu ý : Mức phí không hoàn trả trong trường hợp vắng mặt hoặc trể các buổi hướng dẫn

   

  CAM KẾT

   

  Các buổi hướng dẫn riêng giữa chuyên gia tại Pháp và sinh viên

210€Price