Hỗ trợ Soạn thảo hồ sơ năng lực | SERVICE

Hỗ trợ Soạn thảo hồ sơ năng lực | SERVICE

SKU: ServiceCoach-All02

Dịch vụ hỗ trợ điều chỉnh soạn thảo bộ hồ sơ năng lực ( Du học, Thực tập, Làm việc) ở nước ngoài

 

 • HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  • It  nhất 2 buổi định hướng riêng ( 45'/buổi )
  • Soạn thảo Bộ hồ sơ năng lực theo ngôn ngữ yêu cầu
  • Hỗ trợ thiết kế bởi chuyên viên marketing và kiểm duyệt bởi chuyên viên ngôn ngữ bản địa và chuyên gia nhân sự
  • Các yêu cầu điều chỉnh, thay đổi thông tin hoàn toàn miễn phí trong thời hạn 15 ngày ( chỉ áp dụng 01 lần )

   

  Lưu ý : Dịch vụ Khẩn cấp trong vòng 48h : +200 €

   

  Bộ hồ sơ năng lực gồm :

  • CV ( Lý lịch )
  • Cover Letter ( Thư động lực )
  • Professional project ( Kế hoạch chuyên môn )
  • Study Project ( ( Kế hoạch học tập ) / hoặc Skills assessment ( Đánh giá kỹ năng )

   

  CAM KẾT

   

  EGE bàn giao kết quả cho sinh viên trong vòng 14 ngày :

  • CV file Word
  • CV file PDF
450€Price