Thực tập chuyên môn tại Anh | COMFORT

Thực tập chuyên môn tại Anh | COMFORT

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm vị trí Thực tập chuyên môn trong doanh nghiệp tại Anh. Mức giá đã bao gồm VAT

  • Điểm đến:  Anh Quốc, chủ yếu tại London

    Visa cấp : Visa thực tập / du học 

    Chương trình: Ngắn hạn. Trực tiếp hoặc chuyển tiếp từ Pháp

    Khởi hành : Mọi thời điểm trong năm

    Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

    Đối tượng : Sinh viên năm 1 - năm 4

    Cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm chuyên môn quốc tế

    Đầu vào : Tiếng Anh bắt buộc tối thiểu IETLS 6.5