Thực tập chuyên môn tại Anh | STANDARD

Thực tập chuyên môn tại Anh | STANDARD

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm vị trí Thực tập chuyên môn trong doanh nghiệp tại Anh. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Anh Quốc, chủ yếu tại London

  Visa cấp : Visa thực tập / du học 

  Chương trình: Ngắn hạn. Trực tiếp hoặc chuyển tiếp từ Pháp

  Khởi hành : Mọi thời điểm trong năm

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Sinh viên năm 1 - năm 4

  Cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm chuyên môn quốc tế

  Đầu vào : Tiếng Anh bắt buộc tối thiểu IETLS 6.5