Thực tập chuyên môn tại Pháp | COMFORT

Thực tập chuyên môn tại Pháp | COMFORT

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm vị trí Thực tập chuyên môn trong doanh nghiệp tại Pháp. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Pháp

  Visa cấp : Loại visa thực tập ngắn hạn, khối Châu Âu

  Chương trình: Ngắn hạn

  Khởi hành : Tháng 1, Tháng 3 , Tháng 6, Tháng 9

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Sinh viên năm 1 - năm 4

  Cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm chuyên môn quốc tế

  Đầu vào : Trình độ Tiếng Pháp / Anh không bắt buộc