Thực tập chuyên môn tại Thái Lan | SMART

Thực tập chuyên môn tại Thái Lan | SMART

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm vị trí Thực tập chuyên môn trong doanh nghiệp tại Thái lan. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Thái Lan, Bangkok

  Visa cấp : NON-IMMIGRANT VISA “ED” FOR STUDY

  Chương trình: Ngắn hạn

  Khởi hành : Mọi thời điểm trong năm

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Sinh viên năm 1 - năm 4

  Cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm chuyên môn quốc tế

  Đầu vào : Tiếng Anh bắt buộc tối thiểu trung cấp