Viết CV | Viết Lý lịch | SERVICE

Viết CV | Viết Lý lịch | SERVICE

SKU: ServiceCoach-All01

Dịch vụ hỗ trợ điều chỉnh soạn thảo CV ( Lý lịch )

 

 • HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

  • Buổi định hướng riêng ( từ 30' đến 60' )
  • Soạn thảo CV theo ngôn ngữ yêu cầu bởi bộ phận marketing và kiểm duyệt bởi giáo viên ngôn ngữ bản địa
  • Các yêu cầu điều chỉnh, thay đổi thông tin hoàn toàn miễn phí trong thời hạn 15 ngày ( chỉ áp dụng 01 lần )

   

  Lưu ý : Dịch vụ Khẩn cấp trong vòng 48h : +50 €

   

  CAM KẾT

   

  EGE bàn giao kết quả cho sinh viên trong vòng 5 ngày :

  • CV file Word
  • CV file PDF
120€Price
Chọn ngôn ngữ
Loại dịch vụ
Mục đích
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0