Việc làm chuyên môn dài hạn tại Pháp | STANDARD

Việc làm chuyên môn dài hạn tại Pháp | STANDARD

Mức phí thể hiện trên trang này là loại phí dịch vụ EGE, hỗ trợ bảo đảm Việc làm chuyên môn cho sinh viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ / Tiến sĩ. Mức giá đã bao gồm VAT

 • Điểm đến:  Pháp

  Visa cấp : Với visa du học dài hạn, hoặc giấy lưu trú APS tại Pháp

  Chương làm việc: Dài hạn

  Bắt đầu : Đa số trong phạm vi  từ tháng 4 đến 10. Các tháng khác có thể xem xét. 

  Đăng ký với EGE : mọi thời điểm trong năm, 100% online.

  Đối tượng : Sinh viên đã tốt nghiệp,  người đang đi làm

  Cơ hội: Nâng cao thu nhập. Có việc làm ổn định. Đổi giấy tờ định cư

  Đầu vào : Trình độ Tiếng Pháp / Anh không bắt buộc để xét đầu vào. Tuy nhiên cần tiếng Pháp và Anh B2  khi bắt đầu vào làm việc. 

6,900€Price
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0