Visa du học Pháp | Dài hạn | SERVICE

Visa du học Pháp | Dài hạn | SERVICE

SKU: ServiceVisa-FR01

Dịch vụ hỗ trợ visa sinh viên dài hạn tại Pháp

 

 • THÔNG TIN VISA

   

  Loại visa: Visa sinh viên dài hạn tại Pháp

   

  Thời gian nộp hồ sơ visa : Thông thường hồ sơ xin visa phải nộp tối thiểu 15 ngày và tối đa 60 ngày trước ngày dự kiến vào lãnh thổ Pháp.

   

  Thời gian xử lý và cấp visa : Thời gian cấp visa phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ ( mùa cao điểm và mùa thấp điểm), thông thường đương đơn nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 60 ngày, không bao gồm các trường hợp ngoại lệ.

   

  CAM KẾT BẢO ĐẢM

   

  Bảo đảm chuẩn bị đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho loại visa sinh viên dài hạn tại Pháp để tối đa hóa tỷ lệ cấp visa cho sinh viên.

   

  HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  Thời gian EGE tiếp nhận yêu cầu dịch vụ :

   

  Tối thiểu 4 tháng trước ngày dự kiến đến Pháp

   

  Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ visa

  • Hướng dẫn điền đơn xin visa
  • Hỗ trợ đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa
  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin visa
  • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ visa
  • Luyện phỏng vấn xin visa
  • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ visa và hỗ trợ bổ sung các giấy tờ trong trường hợp có yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

   

  Hỗ trợ quy trình Campusfrance

   

  • Lập hồ sơ điện tử Campusfrance
  • Hướng dẫn thủ tục đặt hẹn phỏng vấn
  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ Campusfrance
  • Luyện phỏng vấn với Campusfrance
  • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ Campusfrance

   

  Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ cứu xét ( trong trường hợp visa bị từ chối )

   

  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho bộ hồ sơ cứu xét
  • Hỗ trợ soạn thảo đơn cứu xét bằng tiếng Pháp

   

  Hỗ trợ bổ sung ( không bắt buộc) trong trường hợp hồ sơ cứu xét bị từ chối

   

  Theo quy định, đương đơn được lập hồ sơ khiếu nại đến Tòa án tại Pháp liên quan đến việc từ chối visa. Quy trình khiếu nại này sẽ do Luật sư Pháp đảm nhiệm.

   

  EGE hỗ trợ chuyển hồ sơ đương đơn đến các luật sư tại Pháp có chuyên môn cao về luật nhập cư. Hỗ trợ này chỉ thực hiện khi EGE nhận được quyết định của đương đơn về việc đồng ý sử dụng hỗ trợ của Luật sư và chi trả khoản phí phát sinh cho Luật sư.

   

  Lưu ý : Lệ phí sử dụng hỗ trợ của Luật sư Pháp không bao gồm trong dịch vụ này của EGE

790€Price