Visa du lịch Nhật | Visa Ngắn hạn | SERVICE

Visa du lịch Nhật | Visa Ngắn hạn | SERVICE

SKU: ServiceVisa-JP02

Dịch vụ hỗ trợ visa thực tập ngắn hạn hoặc dài hạn tại Nhật, từ 2 đến 6 tháng

 

 • THÔNG TIN VISA

   

  Loại visa: Visa Du lịch ( 1-3 tháng)

   

  Thời gian nộp hồ sơ visa : Thông thường hồ sơ xin visa phải nộp tối thiểu 30 ngày và tối đa 90 ngày trước ngày dự kiến vào lãnh thổ Nhật.

   

  Thời gian xử lý và cấp visa : Thời gian cấp visa phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ ( mùa cao điểm và mùa thấp điểm), thông thường đương đơn nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 60 ngày, không bao gồm các trường hợp ngoại lệ.

   

  CAM KẾT BẢO ĐẢM

   

  Bảo đảm chuẩn bị đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho loại visa thực tập tại Nhật để tối đa hóa tỷ lệ cấp visa cho sinh viên.

   

  HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  Thời gian EGE tiếp nhận yêu cầu dịch vụ :

   

  Tối thiểu 4 tháng trước ngày dự kiến đến Nhật

   

  Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ visa

  • Hướng dẫn điền đơn xin visa
  • Hướng dẫn đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa
  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin visa
  • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ visa
  • Luyện phỏng vấn xin visa
  • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ visa và hỗ trợ bổ sung các giấy tờ trong trường hợp có yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

   

  Lưu ý : Lệ phí sử dụng hỗ trợ của Luật sư Pháp không bao gồm trong dịch vụ này của EGE

390€Price
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0