Visa du lịch Pháp | Ngắn hạn | SERVICE

Visa du lịch Pháp | Ngắn hạn | SERVICE

SKU: ServiceVisa-FR04

Dịch vụ hỗ trợ visa du lịch ngắn hạn tại Pháp, từ 2 tuần đến 3 tháng

 

 • HẠN ĐĂNG KÝ

   

  Đăng ký dịch vụ EGE tối thiểu 3 tháng trước ngày dự kiến đến Pháp

   

  CAM KẾT BẢO ĐẢM

   

  Bảo đảm chuẩn bị đúng quy trình và hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho loại visa du lịch ngắn hạn tại Pháp để tối đa hóa khả năng cấp visa cho sinh viên.

   

  THÔNG TIN VISA

   

  Loại visa: Visa Du lịch ngắn hạn tại Pháp

   

  Thời gian nộp hồ sơ visa : Thông thường hồ sơ xin visa phải nộp tối thiểu 15 ngày và tối đa 60 ngày trước ngày dự kiến vào lãnh thổ Pháp.

   

  Thời gian xử lý và cấp visa : Thời gian cấp visa phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ ( mùa cao điểm và mùa thấp điểm), thông thường đương đơn nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 60 ngày, không bao gồm các trường hợp ngoại lệ.

   

  HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

   

  Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ visa

  • Hướng dẫn điền đơn xin visa
  • Hỗ trợ đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa
  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin visa
  • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ visa
  • Luyện phỏng vấn xin visa
  • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ visa và hỗ trợ bổ sung các giấy tờ trong trường hợp có yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

   

  Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ cứu xét ( trong trường hợp visa bị từ chối )

   

  • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho bộ hồ sơ cứu xét
  • Hỗ trợ soạn thảo đơn cứu xét bằng tiếng Pháp

   

490€Price