NHÀ CUNG CẤP

EGE quan tâm đến các dịch vụ chất lượng từ các nhà cung cấp tại Việt nam nhằm để có thêm hỗ trợ địa phương cho các sinh viên Việt nam của chúng tôi đi nước ngoài và các sinh viên Châu Âu đến học tập và làm việc tại Việt nam. 

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỆT NAM

Điều chúng tôi quan tâm nhất là cung cấp một dịch vụ hỗ trợ chất lượng cho sinh viên của chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn tìm kiếm những nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng cao tại khu vực địa phương để tạo thêm các điều kiện thuận lợi tối đa cho sinh viên của chúng tôi. 

LĨNH VỰC ƯU TIÊN

 • Du lịch

 • Khách sạn - Căn hộ - Nhà ở

 • Dịch thuật

 • Đào tạo kỹ năng

 • Đào tạo ngoại ngữ

 • Các dịch vụ khác liên quan đến đời sống sinh viên nước ngoài tại Việt nam

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Nếu công ty bạn chưa từng hợp tác với EGE, trước tiên bạn cần tạo hồ sơ thông tin công ty để tham khảo Điều kiện trở thành Nhà cung cấp của EGE

Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE VIETNAM TWITTER
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0