Phân Biêt DELF-DALF và TCF ?

Văn bằng DELF - DALF có giá trị vĩnh viễn và có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Các bằng này này sẽ làm tăng giá trị cho CV của bạn và giúp cho bạn thuận lợi hơn trong việc xin học, xin việc tại các cơ sở đào tạo, công ty có sử dụng tiếng Pháp.


TCF (Test de connaissance du français): là một bài kiểm tra đánh giá về hiểu biết tiếng Pháp chính thức của bộ giáo dục Pháp.

Bài kiểm tra này được quy định bởi CIEP (Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế).

Kết quả của bài thi TCF có giá trị 2 năm.

#điềukiệnduhọc #điềukiệnduhọcpháp #duhọc #duhọcpháp #tiếngPháp #tiếngPhápcơbản #tiếngPhápnângcao #họctiếngpháp #họcngoạingữ #thitcf #thidelf #thidalf #thitcfdap #dựbịtiếng #dựbị #dựbịđạihọc #dựbịthạcsĩ #egevietnam #egefrance #ege #euroasia

New articles
Posts are coming soon
Stay tuned...
Search by Date
Search by Tags
Connect with us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0