STUDENT PORTAL

Cổng thông tin dành cho sinh viên

PHIẾU ĐĂNG KÝ ONLINE

THAM KHẢO THÔNG TIN

theo từng chủ đề quan tâm

1 - CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
2 - NGUỒN
HỌC BỔNG
3 - TẢI TÀI LIỆU &
ĐƠN XIN VISA
4 - PHẢN HỒI
SINH VIÊN EGE
5 - XEM
PHOTOS + VIDÉOS
6 - CHIA SẼ BÀI VIẾT
MYEGE

BẠN MUỐN GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM ?

Vui lòng luôn đặt hẹn trước 48h

Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0