All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

STUDENT PORTAL

Cổng thông tin dành cho sinh viên

PHIẾU ĐĂNG KÝ ONLINE

THAM KHẢO THÔNG TIN

theo từng chủ đề quan tâm

1 - CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
2 - NGUỒN
HỌC BỔNG
3 - TẢI TÀI LIỆU &
ĐƠN XIN VISA
4 - PHẢN HỒI
SINH VIÊN EGE
5 - XEM
PHOTOS + VIDÉOS
6 - CHIA SẼ BÀI VIẾT
MYEGE

BẠN MUỐN GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM ?

Vui lòng luôn đặt hẹn trước 48h

0

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION