Hợp tác phát triển

giáo dục đại học

EGE hỗ trợ hướng hướng dẫn cho hơn 20.000 sinh viên hàng năm, với hệ thống hơn 60 trường đại học quốc tế và 450 các tổ chức hỗ trợ giáo dục trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Chúng tôi tin tưởng rằng cốt lõi của sự phát triển bền vững là một hệ thống đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy !

EGE là một tổ chức tập trung vào sự cải tiến trong lĩnh vực giáo dục và tạo thuận lợi cho các dự án trao đổi giáo dục quốc tế. Chúng tôi hy vọng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ sở địa phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm bổ sung thêm nhiều giá trị cộng thêm cho sinh viên cũng như phổ biến sâu sát các cơ hội trải nghiệm quốc tế đến cho sinh viên Việt nam.

Tại EGE, các tổ chức đối tác là trọng tâm trong sự phát triển của EGE và tham gia vào việc hỗ trợ, đào tạo sinh viên của chúng tôi.Chúng tôi dựa vào một mạng lưới đối tác quốc tế mạnh mẽ và bền vững để hoàn chỉnh các chương trình quốc tế ngày hôm nay và xây dựng thêm các chương trình quốc tế của ngày mai cho sinh viên chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ cộng thêm chất lượng cho sinh viên hay có thể tuyển dụng sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp của chúng tôi. Hơn nữa, bạn có thể tận dụng các kỹ năng xây dựng chương trình giáo dục quốc tế của chúng tôi và tham gia vào các dự án quốc tế hóa giáo dục.

5 lý do hợp tác giáo dục cùng EGE

Châu Âu - Châu Á

 

EGE giàu kinh nghiệm trao đổi và hỗ trợ phát triển trên phạm vi hai khu vực địa lý nhiều tiềm năng Âu - Á

Chương trình đa dạng

 

Các chương trình và dịch vụ EGE đáp ứng tối đa nhu cầu và điều kiện của sinh viên và trường học Việt nam.

Mức phí linh hoạt

 

Nhờ cấu hình các gói dịch vụ hỗ trợ từ Căn bản đến Hoàn chỉnh. Các dịch vụ có thể tích hợp hoặc tách rời dễ dàng với mức phí hợp lý nhất.

Nhu cầu sử dụng lớn

 

Trung bình 60% sinh viên có nhu cầu tái sử dụng dịch vụ nhờ cấu trúc chương trình hoàn chỉnh từ Học-Thực tập-Việc làm quốc tế

Tăng khả năng tìm việc

 

Nhờ những chương trình đào tạo chất lượng cao tại nước ngoài, sinh viên tăng đáng kể khả năng thâm nhập vào thị trường lao động địa phương hoặc quốc tế.

Những hỗ trợ thiết yếu từ EGE

Phát triển thương hiệu

 

EGE hỗ trợ Trường hoặc các cơ sở đào tào phát triển thương hiệu và phân phối chương trình đào tạo trên thị trường Châu Âu-Châu Á với mức đầu tư tiết kiệm..gần bằng 0

 Hỗ trợ chuyên môn 7/7

 

Các hỗ trợ xuyên suốt các khâu kỹ thuật và phân phối chương trình EGE đến sinh viên, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình

Thanh toán an toàn

 

EGE hỗ trợ thanh toán thông qua những ứng dụng tiên tiến như thanh toán online cũng như nhiều giải pháp phương pháp thanh toán trực tiếp tại địa phương.

Tiết kiệm thời gian

 

Nhờ các chương trình hoàn chỉnh và chất lượng cao của EGE, việc phổ biến chương trình EGE đến sinh viên cũng như quá trình hỗ trợ cho sinh viên thực hiện kế hoạch du học trở nên nhanh chóng và đơn giản

100% Made in France

 

EGE cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp từ Pháp xuyên suốt tất cả các khâu hỗ trợ nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ là cao nhất cho sinh viên.

TẠO HỒ SƠ HỢP TÁC

Trường chưa đăng ký

Trường đã đăng ký

Trường đã đăng ký

CẦN THÊM THÔNG TIN ?

Merci ! Message envoyé.